Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10631
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Anastasia
La vida de santa Anastàsia
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:75-77
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11823
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xixra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Anastàsia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xixra] De sancta anastasia
text: A2nastasia fo molt noble done dels Romans fiyla de patrarach noble qui era paga … [ xixvb] … affilonja sebuli lo cors de sancta anastasia en .i. uerger seu e feu fer aqui .ia. noble esgleya fenj en lo temps den dioclecia qui regnaue. En lanys dela encarnacio .CC.lxxx.vij. xx vj. dies en deembre
ID no. of Witness 2 cnum 11723
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 22ra-23ra ff. 102ra-103ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Anastàsia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 22ra] senta anastasia
text: A2nastasia es dita abana que uol dir en sus. e estasis que uol dir estant o estat … si metexa guardan de peccatz
tit.: Dalo [sic]
text: A2nastasia dona la plus noble que fos dels romans que fo fylla del pretaxat baro molt noble … [ 23ra] … En apres na polonia lo cors de senta anastasia seboli molt honradament en lo seu uerger. en lo qual auie feyta priuadament eglesia
ID no. of Witness 3 cnum 11942
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 19vb-20va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Anastàsia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 19vb] De sant Anastasia prolech
text: A4Nastasia es dita ab ana que vol dir en sus e stasis que vol dir stat per ço cor santa Anastasia a densus stech en virtuts si matexa gardan de peccats
rubr.: De sant Anastasia
text: A4Nastasia dona plus Noble que fos dels Romans que ffo fila den pretexat baro molt Nobla qui era pagan e dela sua mare na fausta … [ 20va] … En apres Napollonja lo cors de santa Anastasia sebeli molt honradament en lo seu verger en lo qual auja feyta primerament .j. glesa
ID no. of Witness 4 cnum 10993
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 18vb-19va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Anastàsia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 18vb] De senta Anastasia
text: A4Nastasia es dita ab ana que uol dir ensus estant … en uer tutz guardan si metexa e de peccatz
text: A3Nastasia dona la pus nobla que fos dels Romans que fo fila den petraxat baro mot [sic] noble quj era paga. e dela sua mare na fausta que era crestiana … [ 19va] … lo cors de senta Anestasia sebeli mout honradament enlo seu uerger en lo qual auja feta primerament esgleya
ID no. of Witness 5 cnum 11371
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xxviii-xxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Anastàsia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviii] De santa Anastasia
text: Prolech anastasia es dita abans que vol dir ensus … ad ensus stech en virtuts si matexa gardan de peccats
tit.: De santa anastasia
text: Anastasia dona plus noble que fos dels romans que ffo fila den preteyat baro molt nobla qui era pagan e de la sua mare na fausta qui era chrestiana per lo benesurat en grisogon en la fe de christ fo ensenyade … [ xix] … en apres na polonia lo cors de santa anastasia sebeli molt honradament en lo seu verger en lo qual avia feta primerament una glesia
ID no. of Witness 6 cnum 11112
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xxiva-xxiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Anastàsia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiva] La vida de sancta anastasia
text: [a]5Nastasia fon molt noble dona dels romans: filla dempretarat noble: mas era paga: e la sua mare hauia nom fausta: e era christiana … [ xxiirb] … e feu fer aqui vna noble esglesia enlo temps de dioclecia qui regnaua en lany dela incarnacio.cclxxxvij
ID no. of Witness 7 cnum 9933
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xxviva-xxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Anastàsia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviva] La vida de sancta anastasia
text: A5Nastasia fonc molt noble dona dels romans: filla den pretarat noble: mas era paga: e la sua mare hauia nom fausta. e era christiana … [ xxviirb] … e feu fer aqui vna noble esglesia enlo temps de dioclecia qui regnaua en lany dela incarnacio .cclxxxvij.
ID no. of Witness 8 cnum 10604
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxiva-xxiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Anastàsia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiva] La vida de sancta Anastasia
text: A5Nastasia fon molt noble dona dels romans: filla dempretaxat noble: mas era paga: e la sua mare hauia nom fausta: e e [sic] era christiana … [ xxiirb] … e feu fer aqui vna noble esglesia enlo temps de dioclecia qui regnaua en lany dela incarnacio .cclxxxvij.
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2008-03-14