Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10630
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De nativitate domini
La nativitat de Jesucrist
La nativitat de Jhesu Christ
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Editat a: Càmara i Sempere (2010), La mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494) 113-31
Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:63-74
Subject CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11822
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xviva-xixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La nativitat de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xviva] Dela natiuitat de nostre senyor ihesuchrist
text: L2a natiuitat de nostre senyor ihesuchrist segons carn axi com alcuns que alcuns dien fo feyta … [ xixra] … cor lo neximent del segons alguna manera anos fore semblant per so cor de spirit sant e de uerge es nat
ID no. of Witness 2 cnum 11941
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 16va-19vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La nativitat de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 16va] Dela Natiujtat de Jhesu christ
text: L4A Natiuitat de ihesu christ segons carn axi com als seus diem fon feyta complits dadam entro en aquell temps v. M. e CC e xxvij anys … [ 19vb] … segons alcuna manera anos fo resemblant cor per aytal porta com nos exi E sagons alcuna manera
ID no. of Witness 3 cnum 10992
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. [?]-18vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La nativitat de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ [?]] […] … [ 18vb] … cor lo neximent del segons alguna manera anos fo resemblant. perso cor de spirit sant e de maria uerge es nat
Note hi ha una llacuna entre els ff. 15v i 16 de la foliació moderna
ID no. of Witness 4 cnum 11370
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xxiiii-xxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La nativitat de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiiii] De la nativitat de jhesu christ
text: La nativitat de jhesu christ axi com alscuns dien fon feyta complits dadam entro en aquell temps VM e CC e XCVII anys … [ xxviii] … e sobre los homens se humilia per la manera que no fos semblant a nos del nexament del segons alcuna manera a nos fo resemblant cor per aytal porta com no axi e segons alcuna manera
ID no. of Witness 5 cnum 11111
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xixra-xxiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La nativitat de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xixra] La natiuitat de iesu christ
text: [l]5A natiuitat de nostre senyor jesu christ en carn: segons que dien alguns: fon puys que foren complits cinch milia dos cens e vint e huyt anys dela creacio de nostre primer pare adam … [ xxiva] … car no fon semblant a nosaltres la sua natiuitat car de sant sperit: e de gloriosa verge fon nat
Note al f. xixva hom ratllà des de la meitat de la línia 8 fins al final de la lín. 21 (la quarta raó que explica perquè Maria fou verge abans i després del part)
ID no. of Witness 6 cnum 9932
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xxiiira-xxviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La nativitat de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiiira] La natiuitat de iesu christ
text: [ xxiiirb] L5A natiuitat de nostre senyor iesu crist encarn: segons que dien alguns fou: pus que foren complits .v. milia .cc.xx viij. anys del començament de adam … [ xxviva] … car no fonch semblant a nosaltres la sua natiuitat: car de sant sperit: e de gloriosa verge fonch nat
ID no. of Witness 7 cnum 10603
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xixra-xxiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La nativitat de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xixra] La natiuitat de Jesuchrist
text: L5A natiuitat de nostre senyor jesu christ encarn: segons que dien alguns fon puys que foren complits cinch milia dos cens e vint e huyt anys dela creacio de nostre primer pare Adam … [ xxiva] … car no fon semblant a nosaltres la sua natiuitat car del sanct sperit: e de gloriosa verge fon nat
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2010-02-11