Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1062
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Rare Books MS B1141
Title of volume Civera, Juan Bautista ( al llom de la caixa que protegeix la relligadura)
Imprint València: Lambert Palmart, Alfonso Fernández de Córdoba para Philip Vizlant, 1478-03

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis f.: 1
pp.: 2
Page Layout 2 columnes
59 línies (p. 362)
Size pàgina 336/334 × 237 mm (p. 362)
caixa 267 × 173 mm
columna 267 × 77/76 mm
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres
Xilografia de 85 x 55 mm amb una imatge retocada de B. Ferrer envoltada amb orla afegida en blau i vermell, està enganxada damunt del colofó de l'obra
Condition només es conserva el darrer full, intercalat dins d'una obra històrica sobre la cartoixa; aquest full té taques d'humitat i l'angle superior esquerre deteriorat, havent-se perdut lletres de les dues primeres línies
Binding del s. XVII-XVIII, en pergamí flexible, plegat, conservat dins d'una caixa de cartró
Previous owners (oldest first) Catedral de València 1645
València: Cartoixa de Porta Coeli 1645 - 1835 (l'arxiver de la Seu proporcionà al cronista del monestir quatre full que havia trobat d'aquesta edició)
Pagès anònim, pagès 1908 a quo (reapareixen en el seu poder i en 1908 permet que formin part d'una exposició)
Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930) 1908 d. (compra el fragment)
Karl Wilhelm Hiersemann, llibreter
Associated persons Firma signa la nota inquisitorial Diego de Bracam [?] (Doctor)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial de la Bíblia de València (New York: Hispanic Society (2005-01)
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Tractat a: Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Tractat a: Wittlin (1996), “El “Psaltiri” del 1480 i altres restes de la “Bíblia valenciana” del cartoixans de Portaceli”, Actes del setè Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica. Berkeley, 1993 289-95
Tractat a: Ventura (1993), La Bíblia Valenciana. Recuperació de la història d'un incunable en català
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 86-7 , n. 109
Tractat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 61
Tractat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. B-622
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 282 , n. 8
Descrit per: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:23 , n. 9
Tractat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 1
Tractat a: Haebler (1909), “The Valencia Bible of 1478”, Revue Hispanique
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 49
Note als dos costats dels gravat anotacions a ploma del s. XVII, de l'inquisidor: “[E]n virtut dela comission que tengo [d]elos Sres Inquisidores de Valencia borre de esta estampa los rayos que [t]enia porque el Pe. D. Bonifacio ni [e]sta canonizado ni Beatificado [E]n esta Sta Cartuxa a 14 de Abril [de] 1711. Diego de Bracani[?]”. A la portada, a ploma, ratllat: “Archivo | [Noviciado]?”. Es tracta d'un volum manuscrit que conté els annals de la Cartoixa de Portacoeli; les portades del ms. van il·luminades i inclouen representacions de religiosos. Al foli final de la Bíblia de València li corresponen les pp. 362-363 del volum

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 78
Location in volume f. finalra-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4703
Desconegut. Llibre de l'Apocalipsi (20,9-22,21)
Language català
Date traduït 1380 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ finalra] sobre la amplea de la terra: e cercolaren los castells dels sants e la ciutat amada … [ finalrb] … Diu ho lo qui testimoni dona de aquestes coses
nota: Encara Vinch tost: amen. Vine senyor nostre iesu crist … sia ab tots vosaltres. Amen
colofó: [ final verso] Gracies infinides sien fetes al omnipotent deu / e senyor nostre / … Es stada empremptada en la ciutat de valencia a despeses del magnifich en philip vizlant mercader dela vila de jfne de alta Alamanya: per mestre Alfonso fernandez de Cordoua del Reg. de Castella / e per mestre lambert palomar [sic] alamany mestre en arts: començada en lo mes de febrer del any mil quatrecents setanta set: e acabada en lo mes de Març del any Mil. CCCCLXXVIII.
Condition fragment
References (most recent first) Tractat a: Casanellas (2007), Comunicació personal
Tractat a: Wittlin (1996), “El “Psaltiri” del 1480 i altres restes de la “Bíblia valenciana” del cartoixans de Portaceli”, Actes del setè Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica. Berkeley, 1993 287-301
Tractat a: Bohigas (1967), “La Bíblia a Catalunya”, II Congrés litúrgic de Montserrat
Tractat a: Bohigas (1961), “Dos fragments catalans dels Evangelis, restes de la traducció de la Biblia de Bonifaci Ferrer”, Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 3-4
Editat a: Villanueva (1791), De la lección de la sagrada escritura en lenguas vulgares 132-35
Tractat a: Rodríguez de Castro (1781-86), Biblioteca española 444-48
Note només es conserva un foli, el darrer amb el final de l'Apocalipsi i el colofó. El text del recto del foli final no es pot llegir en estar encolat al volum, però conté el passatge bíblic esmentat, segons es documenta des del seu examen al s. XVII per un amic de J. Rodríguez de Castro, i fou vist també per Lorenzo Villanueva; transcrivim aquest text del recto a partir del reproduït per Aguiló
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-09