Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10629
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Thoma apostolo
La vida de sant Thomas
La vida de sant Tomàs
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:53-62
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 11821
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xivrb-xviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xivrb] De sent thomas apostoll
text: T2homas apostol con estigues en la Ciutat de cesarea aparec ael nostre senyor deus quil dix. Tomas lo Rey de jndie … [ xviva] … los amjchs de ihesuchrist quil ocieren aglay
ID no. of Witness 2 cnum 11938
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 13ra-16rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 13ra] De sant Thomas
text: T4homas vol dir aytant con abis o doble thomas es apelat en grech didimus o es dit thomas atomos … per que li dix sent thomas Tu senyor est deus meu e senyor meu
rubr.: De sent Thomas
text: [T]3homas apostol con stegues en lo Ciutat de cesaria aparech ad ell nostre senyor … [ 16rb] … el presica [sic] entro ala sua passio la qual soferi per sos enamjchs dela fe de jhesu christ quil ensenyaren per que mori
ID no. of Witness 3 cnum 10991
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness 13va-[?]
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 13va] De sen tomas apostol
text: T5homas uol dir aytant co abis o doble tomas es apelat en grec Didimus o es dit tomas a tomos que uol deuisio … e asso es dit perso que dix sent tomas tu seyer [sic] es deus meus e seyor meu
text: T3omas apostol con estegues en la ciutat de cesarea apparech … […]
Condition incomplet
Note hi ha una llacuna entre els ff. 15v i 16 de la foliació moderna
ID no. of Witness 4 cnum 11110
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xviva-xixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxra] La interpretacio de sant thomas apostol
text: [t]5Homas es interpretat abissus la qual paraula es appellada en grech duptos: perço car nostre senyor li respos ala demanda de ell … e les naffres del seu cors. E ell dix tu es deu meu e senyor meu
rubr.: De sant Thomas
text: [s]5Ant Thomas apostol fon en cesarea pe prehycar la fe de iesu christ … [ xixra] … E prehyca longament la fe de jesu christ fins que mori
ID no. of Witness 5 cnum 9931
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xxra-xxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxra] La interpretacio de sanct thomas
text: T5Homas es interpretat abissus: la qual paraula es appellada en grech duptos perço car nostre senyor li respos ala demanda de ell … e les naffres del seu cors: E ell dix tu es deu meu e senyor meu
rubr.: La vida de sanct Thomas
text: [ xxrb] S5Anct Thomas apostol fonch en cesarea per prehycar la fe de iesu crist … [ xxiiira] … E prehyca longament la fe de iesu christ: fins que mori
ID no. of Witness 6 cnum 10602
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xviva-xixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xviva] La interpretacio de sanct Thomas apostol
text: T5Homas es interpretat abissus la qual paraula es appellada en grech duptos: perço car nostre senyor li respos a la demanda de ell … e les naffres del seu cors. E ell dix: tu es deu meu e senyor meu
rubr.: De sanct Thomas
text: S5Ant Thomas apostol fon en cesarea per preycar la fe de jesuchrist … [ xixra] … E preyca longament la fe de Jesuchrist fins que mori
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2008-03-14