Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10627
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Nicholao
De la vida de sant Nicolau
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:38-48
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11819
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xira-xiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la vida de sant Nicolau (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xira] De sent njcholau
text: N2icholau fo ciutada de la ciutat de paera e fo engenrat de molt nobles parents … [ xiiirb] … hon los seus parens fayen la festa de que agren gran gog qusn uiren limfant
ID no. of Witness 2 cnum 11717
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 11rb-16ra ff. 91rb-96ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la vida de sant Nicolau (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 11rb] De sent nicolau
text: [ 11va] N2icholau es dit anicho qui es uictoria e leos que es poble … E en altre loc eslest que metodi patriarcha la uida de sent nicolau escrisc en grec. la qual ioan diaque la translada en lati. E moltes coses hi aiusta
tit.: Da lo eleix
text: N2icolau de la ciutat de patera ciutada fo. engenrat e nat de molt richs e sant parentz … [ 16ra] … mig uiu fo aportat al lit. per que adoncs el mana als monges que cantassen la nouela historia de sent nicolau
ID no. of Witness 3 cnum 11936
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 8va-11vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la vida de sant Nicolau (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 8va] De sent Nicholau prolech
text: N4icholau es dit anjco que es victoria e les que es pobol de que es dit Nicholau … laqual en Johan diacha en lati la translada e moltes cosas hiajusta
rubr.: De sant Njcholau
text: N3icholau fon ciutada dela Ciutat de patera e fo engenrat e Nat [f. 8vb] de molts Richs e honrats parents … [ 11va] … en la qual los parens fahien lur gran [f. 11vb] sollempnitat de sant Nicholau entre ells fo pausat per que gran gaug fou a tots engenrat
ID no. of Witness 4 cnum 10989
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 9rb-12rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la vida de sant Nicolau (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 9rb] N5Jcolau es dit a nico que es victoria e lecs que es pobol de que es dit nicholau … [ 9va] … la qual johan diaque en lati translada e mores [..]uista
text: N3icholau ciutada dela ciutat de patera fon engenrat e nat de molt rics e santz parentz … [ 12rb] … en la qual los parens fasien sollempnitat de sent nicholau entre els fo posat per que gran gaug engenrat
ID no. of Witness 5 cnum 11367
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xv-xix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la vida de sant Nicolau (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xv] De sent Nicholau prolech
text: Nicholau es dit a nico que es victoria e leo que es pobol de que es dit Nicholau … en altre loch es lest que en Metodi patriarcha la vida de sent Nicholau scrisch en grech la qual en Joan diacha en lati translata e moltes causes hi ajusta
tit.: De sant Nicholau
text: Nichola fon ciutada de la ciutat de Patera e fo engenrat e nat de molts e honrats parents lo pare dell avia nom epiphanius e la sua mare avia nom johana … [ xix] … e fon denant les portes de la sglesia en la qual los parents fasien lur gran sollempnitat de snat Nicholau entre ells fo pausat per que gran gaug fon a tots engenrat
ID no. of Witness 6 cnum 11108
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xiiva-xvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la vida de sant Nicolau (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xiiva] La interpretacio de sant Nicholau
text: [n]5Jcholau es dit a nichos que vol dir victoria: elchos que vol dir poble: don es dit nicholau … laqual johan damascenus transporta en lati
rubr.: De sant Nicholau
text: S4Anct nicholau fon ciutada de la ciutat de patera: e hague de richs e de sants parents … [ xvva] … on son pare hauia esment de son fill: e colgueren aquella festa solennament ab gran goig
ID no. of Witness 7 cnum 9929
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xvra-xviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la vida de sant Nicolau (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xvra] La interpretacio de sanct nicholau
text: [N]4Jcholau vol dir a nichos que vol dir victoria elchos que vol dir poble don es dit nicholau … [ xvrb] … la qual iohan damast transposta en lati
rubr.: Dela vida de sanct nicholau
text: S5Ant nicholau fonch ciutada dela ciutat de patera e hague de richs e de sancts parents … [ xviiivb] … on son pare hauia esment de son fill: e colgueren aquella festa solennament ab gran goig
ID no. of Witness 8 cnum 10600
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xiiva-xvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la vida de sant Nicolau (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xiiva] La interpretacio de sanct Nicholau
text: N5Jcholau es dit a nichos que vol dir victoria: elchos que vol dir poble: don es dit Nicholau … la qual Johan damascenos transporta en lati
rubr.: [ xiivb] De sanct Nicholau
text: S4Anct Nicholau fon ciutada de la ciutat de patera: e hague de richs e sants parents … [ xvva] … on son pare hauia esment de son fill: e colgueren aquella festa solemnament ab gran goig
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2008-03-14