Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10625
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Longino
La vida de sant Longí
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:307-08
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11817
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. viiivb-ixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Longí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ viiivb] De sent longi
text: L2ongi era caualer ecap de .C. caualers … [ ixra] … Perque de mantinent el reebe sanitat de cors ede uiste e en bones obres el feni sa uide
ID no. of Witness 2 cnum 11983
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 90ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Longí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 90ra] De longi quj mes la lansa alongi
text: L4ongi era caualler capdeler de .C. cauallers Estech costa la creu de ihesu christ … [ 90rb] … per que de mantenent el resebech sanitat de cors e de vida e de vista E en bones obres el loy fenj la seua vida
ID no. of Witness 3 cnum 11035
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 76ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Longí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 76ra] De sent Longi
text: L3Ongi era caualér/s capdaler de .C. caualers. e estec costa la crou de ihesu christ … [ 76rb] … per que demantenent el reebe sanitat del cors ede uista en bones obres el feni la sua uida
ID no. of Witness 4 cnum 10893
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxxxixvb-xcra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Longí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxixvb] De sent longi
text: L3Ongi era caueler capteler de .C. caualers e estech costa la crou de jhesuchrist … [ xcra] … el reebe sanitat de cors e de uista E en bones obres el feni la sua uida
ID no. of Witness 5 cnum 11106
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ixva-xra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Longí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ixva] De sant Longi
text: [ ixvb] [l]4Ongi en aquell temps que jesu christ pres mort e passio era en hierusalem … [ xra] … E puys trobam que visque bonament e santa en bones obres: e axi fini lo pretor sa obra en bona vida
ID no. of Witness 6 cnum 9927
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xiva-xiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Longí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xiva] La vida de sanct Longi
text: [L]3Ongi en aquell temps que iesu christ pres mort e passio era en hierusalem … [ xiira] … E puys trobam que visque bonament e sancta en bones obres: e axi fini lo pretor sa obra en bona vida
ID no. of Witness 7 cnum 10397
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ixva-xra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Longí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ixva] De sanct Longi
text: [ ixvb] L5Ongi en aquell temps que Jesuchrist pres mort e passio era en hierusalem … [ xra] … E puys trobam que visque bonament e sancta en bones obres: e axi fini lo pretor sa obra en bona vida
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2008-03-14