Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10624
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Andrea Apostolo
La vida de sant Andreu
Date / Place escrit 1250 ? - 1280 ?
traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:24-37
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 11816
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. vrb-viiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Andreu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ? ?
Incipit & Explicits rubr.: [ vrb] De la enterpretacio del nom de sent andreu
text: Andreu es enterpretat bell e resplendent … e los diaques duna ciutat quj es appelade achai. Segons que els ho uiren personament de fet
rubr.: De sent andreu apostoll
text: S2ent andreu e alscuns altres dicipols .iij. uegades foren appelats de nostre senyor deus … [ viiivb] … aquel prebost mori soptosament e lo camp fo ratut alesgleya mal son grat del prebost
Note se separa del text llatí
ID no. of Witness 2 cnum 11935
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 4va-8va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Andreu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 4va] De sant Andreu apostol prolech
text: A3ndreu es enterpretat ço es que vol dir bell … la passio de aquel scrisqueren los preueres de asia
rubr.: De sant Andreu apostol
text: A3ndreu e alscuns dautres discipols foren per .iij. vegades appellats per nostre Senyor … [ 8va] … e axi col bisbe entra en la sgleya el Prebost mori soptament el camp fo restitujt en la glesia e adso [sic] fo feyt per sant Andreu
ID no. of Witness 3 cnum 10988
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 5rb-9rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Andreu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 5rb] De sent andreu apostol
text: A4ndreu es enterpretat soes que uol dir bel o responent a baronjl … [ 5va] … la passio del qual escrisqueren los preueres dasia
text: A4ndreu e alcus altres discipols foren per .iij. uegades apelatz per nostre senyor … [ 9rb] … e axi col bisbe entras en lesgleya lo prebost mori sobtament el camp fo restituit ala esgleya
ID no. of Witness 4 cnum 11366
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. viii-xiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Andreu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ viii] La interpretacio del nom de sent Andreu
text: Andreu es interpretat bell e resplandent e fort … los preveres e los diaques duna ciutat qui es appellade Acahii e segons que ells ho viren personalment de vida de sent Andreu
tit.: De la vida de sent Andreu
text: Sent Andreu e alguns altres apostols discipols tres vegades foren appellats de nostra senyor … [ xiiii] … e lo camp fo restituit en la glesia e adso fo feyt per sant Andreu
Note amb variacions respecte del manuscrit de París
ID no. of Witness 5 cnum 2377
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Històric Municipal i Museu d'Història de la Ciutat, sense signatura (BITECA manid 2252)
Copied 1401 - 1450
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Andreu (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits text: [ 1ra] iament liurat [… p]oder … [ 1vb] … per ço que axj la saujesa del per aquesta
Condition fragment
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2011-11-30