Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10621
Authors Desconegut
Titles Oració de curació per a tot mal
Language català
Text Type: Prosa, Oracions
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 116 , n. 11
Subject MEDICINA
SUPERSTICIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9923
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular de Mallorca, 14060 (BITECA manid 2831)
Copied 1401 - 1600 (Seguí)
1494 - 1510 (Avenoza)
Location in witness p. 301
Title(s) Desconegut, Oració de curació per a tot mal
Incipit & Explicits acc.: [ 301] Haxarm maraualos pera tot mall e naffra enpero no sacost adona quj aya nom Maria quj as lo nom della Verya Maria e dajunar totes las vigjljes dellas sues glorioses festes
text: sanch en vana com ihesuchrist astach en cadena … pater nostre. aue Maria. tot dit tres vagades ab dauosio e nolj pot noura
References Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 121-22 , n. 11
Record Status Created 2008-03-11