Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1061
Authors Desconegut
Titles Al jorn del judici
Cant de la Sibil·la
Dies irae
Incipit & Explicits text: Al yorn del judici | parà qui aurà fayt cervici … que·l seu regne pusquam venir. | E santa Maria prech per nos
text: Al jorn del judici | parrà qui haurà fayt servici … qui él nos git a bona sort, | e·ns guart de subitana mort
text: Al jorn del judici | parrà qui aurà fet ser[vic]i … de cor ab gran devoció: que·ns aport a salvació
Date / Place escrit 1332 a quo (colofó ms.)
escrit 1301 - 1400 (Riera)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.28.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.28.1
Tractat en: Toda (1903), La poesía catalana á Sardenya 20-21
Editat a: Bofarull (2008), “Lo jorn del Judici [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Massot i Muntaner (2008), “El jorn del Judici [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parés i Saltor (2002), L'Ordinari d'Urgell de 1536 312-13 text
Tractat en: Gómez Muntané (2001), “Les arrels del Cant de la Sibil·la a la Península Ibèrica”, El teatre català dels orígens al segle XVIII. Actes del II Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: “Teatre català antic” (Girona, 6 al 9 de juliol 1998) 159
Editat a: Cabré et al. (2000), “Cascun cos l'anima cobra [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Llabrés i Martorell (1999), Celebrar Nadal a Mallorca. Història - Teologia - Pastoral - El cant de la Sibil·la 51-54
Tractat en: Fumanal i Pagès et al. (1999), Olòtia. Vuit segles de poesia a la Garrotxa 43-47
Tractat en: Gómez Muntané (1997), El Canto de la Sibila, 2. Cataluña y Baleares 45-57
Tractat en: Palomba et al. (1996), Tradizioni, usi e costumi di Alghero = Tradicions, usos i costums de l'Alguer. Pàgines de literatura algueresa 264-269
Tractat en: Càrceres et al. (1995), Opera omnia 77-78 , n. 7
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 54 , n. 0.7 (41:2)
Tractat en: Nughes (1990), Alghero. Chiesa e società nel XVI secolo 280-282
Editat a: Roura i Güibas (1988-89), “Una versió del Cant de la Sibil·la. (Girona, Arxiu Capitular, ms. 133: Missale sancti Aciscli. Anno 1332)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 296-297
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:201-3, 202 (il·lustració)
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:501
Tractat en: Baucells i Reig (1981), “El cant de la Sibil·la a la Catedral de Barcelona (Edició dels textos i estudi de la segona època de la representació: ss. XV-XVI)”, Revista Catalana de Teologia 186-91 (ed. ref.)
Tractat en: Gómez Muntané (1980), La música medieval 50-54 (ed.) (facsímil Cod. 184(b) Arxiu Capitular de Barcelona)
Tractat en: Scanu (1962), Alghero e la Catalogna. Saggio di Storia e di Letteratura popolare algherese 137-138
Tractat en: Massot i Muntaner (1962-67), “Notes sobre la supervivència del teatre català antic”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2) 85-86 , n. 2
Tractat en: Donovan (1958), The liturgical drama in medieval Spain 197-199
Tractat en: Sanchis Guarner (1956), El cant de la Sibil·la, antiga cerimònia nadalenca 16-26 (ed.)
Tractat en: Pérez Martínez (1955), Sa Sibil·la en la noche de Navidad
Tractat en: Caimari (1955), “L'antiga pietat popular entorn de Nadal”, Analecta Sacra Tarraconensia 15
Tractat en: Aebischer (1949-50), “Le Cant de la Sibil·la en la cathédrale d'Alghero la veillée de Noël”, Estudis Romànics 173-174
Tractat en: Constans i Serrats (1948), “Un Dies irae en romance catalán del siglo XIII”, Cuadernos del Centro de Estudios Comarcales de Bañolas 9-10
Tractat en: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 1:370-376
Tractat en: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 49 i 82 , n. 79 i 118
Tractat en: Anglès (1917-18), “El Cant de la Sibil·la”, Vida Cristiana. Publicació periòdica per temps litúrgics 68-69 (facsímil Ordinari d'Urgell 1548, Ordinari de Girona 1550)
Tractat en: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:64
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:63-65
Editat a: Ruiz de Lihory, barón de Alcahalí (1903), La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico por D. José Ruiz de Lihory, barón de Alcalahí. Obra premiada en los juegos florales de “Lo Rat-Penat” el año 1900 48
Editat a: Aguiló i Aguiló (1901-02), “Un' altre versió de la Sibilla”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana 236-237
Editat a: Milà i Fontanals (1880), “El canto de la Sibila en lengua de oc”, Romania 356-362
Tractat en: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 2:20
Tractat en: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 3:129
Editat a: Milà i Fontanals (1879), “Un manuscrit del Arxiu Capitular”, Lo Gay Saber 312-313
Editat a: Bofarull i de Sartorio (1875), “Poesías religiosas catalanas copiadas de un códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona y se titula Petri Michaelis Carbonelli Adversaria”, Revista Histórica Latina 103
Editat a: Briz i Fernández (1874), Cansons de la terra. Cants populars catalans. Col·lecció premiada en la exposició de Viena de 1873 y publicada per Francesch Pelay Briz 4:257-261
Editat a: Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Tractat en: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 1:135-136
Note hem citat els incipit i explicit de les versions A, B i C editades per Baucells i Reig, que prenem com a referència per a l'anàlisi textual comparativa dels diferents testimonis, ben divergents pel que fa a la seva extensió i les seves rimes
Subject TEATRE
LITERATURA
Number of Witnesses 25
ID no. of Witness 1 cnum 88
City, library, collection & call number Sant Andreu del Torn: Parròquia, Doc. 289 (BITECA manid 1072)
Copied 1301 - 1400
Location in witness f. [1]
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ [1]] […] del iusiuy [?] | parra qui aura fayt seruisi | […] uendra perpetual | \del cel/ com mas non uiu aytal … quel nos gart de la mala sort | com aixi de sobtada mort
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 15 x 4
Note els vv. 1-22, 27-30, 23-26, 31-38, 51-54, 39-41 i 55-62 de la versió A editada per Baucells i Reig es corresponen amb el refrany més les quartetes 1-11, 13 i 15 d'aquest testimoni, que Constans edita i reprodueix en facsímil. Transcrivim a continuació les quartetes dotzena i catorzena d'aquest testimoni: “Aycel senyer quil mon formet | e pur dela uerge nasquet | Nos gart del peccat criminal | e dela pena ymfernal”, “Senyer dans gaug perpetual | el teu regne celestial | e garans de lenemic felon | e del poder de faraon”. No hem comptabilitzat a la versificació la primera o les dues primeres paraules del refrany que es repeteixen després de cada quarteta
ID no. of Witness 2 cnum 2442
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 242-241
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 242] Aci comen sen les cobles del jorn del judjci les | quals tot crestia deu ber [sic] per tal com om auenjr | al present judicy de resuracjo e e pertal secanten en les ma|tines denadal per cascun any
text: ¶ Al jorn del judjcj / para quiaura fayt serujcj | Vn rey vendra del cel perpetual / que hanc | may no fo aytal … [ 241] … ¶ Ver fill de deu que anos formest | e de la uerge nasquest / guardans del ene|mich fello / e della jra de faro [sic]
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 11 x 4
References Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 360 , n. 25
Note Text copiat per mà maldestra en un foli que era en blanc, avui relligat a l’inrevés.

Aquest testimoni, editat modernament per Lieutaud, s'aproxima al text dels vv. 1-14, 39-42, 51-54, 35-38, 31-34, 47-50 i 55-62 de la versió A de Baucells i Reig, amb l'afegit d'una cobla final, que hem transcrit íntegrament a l'explicit. El text, que comença a la p. 242 i acaba a la p. 241, es distribueix en estrofes de versos escrits a línia seguida. Al RIALC, Cabré edita la part de text localitzada al f. 241, com si es tractés d'un fragment independent i sense indicar cap tipus de vinculació amb el Cant de la Sibil·la. Els dos primers versos constitueixen el refrany, i es repeteixen sencers després de la primera quarteta i, parcialment, després de la tercera, però aquesta retronxa no l'hem comptabilitzat a l'hora d'establir la versificació
ID no. of Witness 3 cnum 2345
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness p. 23 f. xxxiv f. x
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ 23] Al jorn del jodici / para q[ui aura fayt servici] | Ans del jodici tot enans | Sera un senyal molt gran | La terra gitara sudor | E tremjra de gran pahor | C | Apres se stremjra molt fort … Vn corn molt trist rasonara | Del cel qujls vius \e morts/ despertara | Sol luna scurjra tot | Nulla stella no luyra
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 4 x 4
Note Aquest testimoni, editat per Lieutaud, s'aproxima al text dels vv. 1-2, 7-14, 19-22 i 15-18 de la versió B de Baucells i Reig. El v. 2, “para qui aura fayt servici”, ha estat afegit per una mà moderna
ID no. of Witness 4 cnum 2098
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, 133 (BITECA manid 2147)
Copied Girona: Bernat Oller, Ciutadà de Girona, 1332 (colofó -data del cos del volum-)
1451 - 1500 (segons Roura és la data del Cant de la Sibil·la)
Location in witness f. 183v (primer full de guarda posterior)
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ 183v] Aljorn del judici | para quj aura fayt serujsi | Vn rey vindra perpetuall … los mals iran en infern de jus | Los bons uan ues deu la ssus | Al iorn
Poetic Stanza 1 x 2, 10 x 4
Note si excloem la darrera quarteta, aquest testimoni es correspon amb els vv. 1-38 de la versió B editada per Baucells i Reig. Al marge dret de cada quarteta s'ha copiat l'incipit del refrany (“Al iorn”), transcrit complet als dos versos inicials, que ocupen la primera línia escrita. Roura i Güibas edita aquest testimoni, inclòs en el Missale sancti Aciscli
ID no. of Witness 5 cnum 2955
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. sense signatura (BITECA manid 2414)
Copied 1395 a quo (primera part Constitucions)
1415 ca. (segona part -taules de còmput i Cant de la Sibïla-)
Location in witness f. 75ra-rb
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ 75ra] A2l yorn del Judici | para qui aura fayt ceruici | U2n rey vendra perpetual … [ 75rb] … quel seu regne pusquam venir | sancta Maria prech per nos
Poetic Stanza 1 x 2, 16 x 4
References Milà i Fontanals (1880), “El canto de la Sibila en lengua de oc”, Romania , n. anota les seves variants a notes
Note aquest testimoni és editat per Baucells i Reig (versió A). Els dos primers versos, que corresponen al refrany, no es tornen a repetir en la resta de la composició. Segueix una relació titulada: “Aquestes son les misses de sent Amador”, diverses anotacions sobre oracions i oficis en llatí i indulgències en llatí i català
ID no. of Witness 6 cnum 1805
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/62 (BITECA manid 1474)
Copied 1401 - 1460
Location in witness f. 218v
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ 218v] Al jorn del judici para quj aura fayt seruicj
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2
Note es tracta d'una prova de ploma i només es copien les paraules transcrites
ID no. of Witness 7 cnum 1497
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular de Mallorca, CC01 (BITECA manid 1921)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 84va-86v
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 84va] lo iorn de nadal a la nouena lisso una bona cantora diu lo jorn del judici segons se seguex assi
text: A5l iorn del iudici | parra qui haura fayt serujci | U5n rey uendra perpetual … [ 86v] … D5Eus dira aycels dulcement | qui deuran pendra saluament | uenjts amj los amichs meus de tots perils
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 1 x 4, 1 x 2, 1 x 2 [frag.], 1 x 1 [frag.], 1 x 1, 4 x 4, 1 x 1, 1 x 4, 1 x 1, 2 x 4, 1 x 1, 1 x 4, 1 x 1, 1 x 4
Note a propòsit de la versificació, les dues estrofes fragmentàries són en realitat dues quartetes mutilades per la pèrdua d'un foli, mentre les altres estrofes d'un o dos versos transcriuen, respectivament, el primer vers del refrany o bé tot el refrany sencer; de més a més, es transcriu “Al iorn del” una vegada i “Al iorn” en tres ocasions més, però nosaltres no hem considerat aquests darrers casos a l'hora d'establir la versificació; moltes de les quartetes d'aquest testimoni no tenen cap correspondència amb les versions editades per Baucells i Reig, i per això remetem directament a l'edició de Gómez Muntané. Una nota al costat dels dos versos inicials diu: “E totas responen asso matex”. Aquest testimoni acaba abruptament. A més, entre els ff. 84 i 86 ha estat arrencat un foli, provocant una llacuna en el text, localitzada més concretament després del v. 10
ID no. of Witness 8 cnum 2162
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, fr. 14973 (BITECA manid 2168)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 26-27
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ 26] Al yorn del yusjsj | Parra quj aura fay seruiij [sic] | Vn rey uendra peretual | del cel que anc nun fuiy aytal … [ 27] … Adocx uendra essamayestat uirar lo mont per ueritat | adocx ueyran diu en la cros en moriy per pecados
Poetic Stanza 1 x 2, 18 x 4
Note les quartetes 1-10 i 14 d'aquesta versió manuscrita (escrita a línia seguida i en occità) s'aproximen als vv. 1-18, 47-50, 19-22, 31-38, 27-30 i 51-54 de la versió A de Baucells i Reig. No hem trobat cap correspondència per a les quartetes 11-13 i 15-18, però es poden llegir a l'edició que Milà i Fontanals va fer d'aquest testimoni
ID no. of Witness 9 cnum 12193
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent de la Concepció, CC01 (BITECA manid 2886)
Copied 1402 ? - 1500 ?
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
ID no. of Witness 10 cnum 89
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 184b, Fragment núm. 3 F (BITECA manid 1073)
Copied 1441 - 1460 (Baucells)
1401 - 1425 (Milà i Fontanals)
Location in witness ff. 2va-5
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ 2va-vb] al jorn del judici | parra qui haura fayt serujci | Vn rey vendra perpetual … [ 5] … ens guart de subitana mort | Al jorn del judici | parra quj haura fayt serujci
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4, 1 x 2
Note d'alguns versos només es llegeixen fragments, perquè el paper està molt malmès. Els dos primers versos constitueixen el refrany, l'inici del qual es repeteix al final de cada quarteta, tret de la darrera, on es repeteix tot el refrany sencer. No hem inclòs en el còmput dels versos la retronxa de les onze primeres quartetes, perquè en tots aquests casos tan sols es transcriuen les dues primeres paraules (“Al jorn”). En canvi, les estrofes inicial i final, tal com consten a la versificació, en realitat es corresponen al refrany, transcrit sencer a l'inici i al final. A partir de Baucells i Reig, que a la versió B edita aquest testimoni, es poden localitzar les llacunes del text manuscrit
ID no. of Witness 11 cnum 2808
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 208, núm. inventari 7977 (BITECA manid 2227)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 7v-9v
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ 7v] Al jorn del judicij | para quj aura fet seruicij | Vn Rey vendra per petual | del cel quj anch no fonc aytal … [ 9v] … quel nos aport a bona sort | ens gart de sobdana mort
Poetic Stanza 1 x 2, 24 x 4
References Fotografies del Cant de la Sibil·la (Vic, Arxiu Museu, ms. 208) (1996)
Note d'aquesta versió, que és la més llarga que hem localitzat, no en coneixem cap edició. Per aixó la transcrivim ara íntegrament: “[R] Al jorn del judicij | para quj aura fet seruicij | [1] Vn Rey vendra per petual | del cel quj anch no fonc aytal | en carn vendra sertanament | per far del segle jugament | [2] Mas del judicij tot enant |
ID no. of Witness 12 cnum 92
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, Carbonell 69 (BITECA manid 1076)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, Francesc Carbonell, 1473 - 1507
Location in witness f. cclxviira-rb
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxvii] Altres cobles del judici
text: [ cclxviira] Lo jorn del judici | Parra qui haura fet seruici | Vn rey vendra perpetual … [ cclxviirb] … Deuotament a deu pregau | De cor ab gran deuocio | Quens aport a saluacio
Condition incomplet
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 1 x 2, 13 x 4
Note els vv. 3-10, 19-22, 15-18, 31-34, 39-42, 47-50 de la versió C de Baucells i Reig es corresponen a les quartetes 1-3, 8-10 i 13 d'aquest testimoni. Transcrivim a continuació les quartetes 4-7 i 11-12: “[4] Les steles salteraran | E del cel caure monstraran | la luna no dara claror | Ans monstrara molt gran negror | [5] Los arbres suaran de sanch | Vn semblant cas no fonch vist hanch | Tot lo mon sera en tristor | Noy haura negu qui no plor | [6] La mar molt alt sen puiara | E prestament se baxara | Los peys sentran forment cridar | E los homens molt entristar | [7] Los homens qui prop mar seran | A les muntanyes fugiran | Hiran cridant molt congoxats | Semblaran folls e / desolats | [11] Vna gran trompa sonara | Quels morts / e vius despartara | E manara generalment | A tots ques leuen prestament | [12] Lo fill de deu a qui sera | A tots les plagues mostrara | Als bons dara vidaternal | Als mals infern perpetual”
ID no. of Witness 13 cnum 7422
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, M1967 (BITECA manid 2698)
Copied 1501 - 1600 [?]
Location in witness f. 151v
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ 151v] Al jorn del judici | se pagara nostre seruici
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2
Note el text (limitat al refrany), que hem transcrit sencer, es repeteix en tres ocasions més, amb notació musical diferent, composada per Cáceres, per a quatre veus. De totes maneres, la segona transcripció del text té una variant significativa: “Al jorn del judici pagara nostre seruici”
ID no. of Witness 14 cnum 7423
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, M1967 (BITECA manid 2698)
Copied 1501 - 1600 [?]
Location in witness f. 159v
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ 159v] A5l jorn del judici | Se pagara nostro servuici
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2
Note el text (limitat al refrany), que hem transcrit sencer, es repeteix en tres ocasions més, amb notació musical diferent, composada per Alonso, per a quatre veus
ID no. of Witness 15 cnum 2736
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 119-2-15 (2) (BITECA manid 2347)
Imprint Barcelona: Duran Salvanyach, 1527-09-04
Location in witness ff. [b v - b vj]
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [b v]] Al jorn del Judici. | Parra qui haura fet seruici
text: U2N Rey vindra perpetual | vestit de nostra carn mortal | del cel vindra tot sertanament | per fer del cetgle iutiament … [ [b vj]] … vosaltres qui escoltau | deuotament a deu pregau | de cor ab gran deuocion | queus aport asaluacio. | Amen. | Deo gratias
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4
Note aquest testimoni es correspon amb els vv. 1-14, 19-22, 15-18 i 23-50 de la versió C editada per Baucells i Reig. La rúbrica constitueix en realitat el refrany de la composició
ID no. of Witness 16 cnum 7290
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, XVI/176 (BITECA manid 2689)
Imprint València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04
Location in witness f. cclvi
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ cclvira] La Sybilla deu estar ja apparel| lada enla trona vestida com a dona
tit.: Sybilla
text: En lo ior del iudici | veuras qui ha fet seruici | Duna verge naxera | deu y hom qui iutiara … [ cclvirb] … Als bons dara goig etern | als mals lo foch dinfern | a hon sempre penaran | puix a deu offes hauran
Poetic Stanza 1 x 2, 5 x 4
References Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 82 , n. 118
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 135
Note aquest testimoni imprès ha merescut, entre altres edicions, la de Manuel Sanchis Guarner; ens trobem davant d'un testimoni substancialment diferent a qualsevol de les altres versions impreses o manuscrites del Cant de la Sibil·la. Els dos primers versos constitueixen el refrany, que no es tornen a transcriure en aquesta versió
ID no. of Witness 17 cnum 5365
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, Imprès 144 (BITECA manid 2635)
Imprint Saragossa: Georgii Coci, 1536 (colofó: “Cesarauguste felici omine Jmpressum acte et industria Georgij Coci Anno M.D.xxxvj”)
Location in witness ff. clxxiiv-clxxii [sic = clxxiii]
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxiiv] Judicij signum in nona lectione matutinarum natalis domini sequenti modo in sede Urgellensia puero cantatur
text: Al jorn del iudici | parra qui aura fet seruici | Un rey vindra perpetual … [ clxxii[I]] … De cor ab gran deuocio. | Queus porte a saluacio | P. | Al jorn del judici
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4
References Parés i Saltor (2002), L'Ordinari d'Urgell de 1536 312-13 text; lams. 13 i 14 facsímils a color
Note aquest testimoni, editat i reproduït en facsímil per Parés i Saltor, es correspon amb els vv. 1-14, 19-22, 15-18 i 23-50 de la versió C de Baucells i Reig. El refrany més la primera quarteta van acompanyats de notació musical. Cada quarteta ocupa dues línies d'escriptura, i va seguida d'una altra línia que repeteix l'inici del refrany: “Al jorn del judici. etc” des de la quarteta primera fins a l'onzena, i “Al jorn del judici” a la darrera estrofa. Aquesta retronxa localitzada sempre després de cada quarteta no ha estat considerada a l'hora d'establir la versificació
ID no. of Witness 18 cnum 3246
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, (BITECA manid 1917)
Imprint Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, 1547
Location in witness f. clxxxvjva-vb
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvjv] Al jorn del judici | parra qui aura fet seruici
text: [ clxxxvjva] Un rey vindra perpetual | vestit de nostra carn mortal | del cel vindra certament | per fer del cegle jutjament … [ clxxxvjva] … Vosaltres qui escolau | deuotament a deu pregau | de cor ab gran deuocio | quens aport a saluacio. | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4
Note aquest testimoni es correspon amb els vv. 1-14, 19-22, 15-18 i 23-50 de la versió C editada per Baucells i Reig. Els dos versos inicials, que constitueixen una rúbrica, no es repeteixen en tota la composició. A diferència d'altres parts d'aquest mateix imprès, el “Cant de la Sibil·la” no té notació musical
ID no. of Witness 19 cnum 3244
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, M-539 (BITECA manid 2219)
Imprint Lyon: Cornelius de Septemgrangiis (Odriozola) para Joannis Gordiole, 1548
Location in witness ff. clxxxv-clxxxj
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxv] Judicij signum in nona lectione matutinarum natalis domini sequenti modo in sede Urgellensi a puero cantatur
text: Al iorn del iudici | parra qui aura fet seruici. | C. | Un rey vindra perpetual | vestit de nostra carn mortal … [ clxxxj] … De cor ab gran deuocio | Queus porte a saluacio | p. | Al jorn del judici
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4
Note aquest testimoni es correspon amb els vv. 1-14, 19-22, 15-18 i 23-50 de la versió C editada per Baucells i Reig. El refrany més la primera quarteta estan escrits a línia seguida sota el pentragrama de la notació musical; a continuació, cadascuna de les quartetes, des de la segona fins a la darrera, ocupa dues línies més una tercera línia on es transcriu l'inici del refrany: “Al jorn del judici. etc” des de la segona quarteta fins a l'onzena, “Al jorn del judici” a la darrera. Després de la primera quarteta es transcriu també “Al jorn del judici”, però en cap cas hem comptabilitzat aquesta retronxa que segueix cadascuna de les quartetes
ID no. of Witness 20 cnum 3247
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-III-9 (BITECA manid 2092)
Imprint Lyon: Cornelius de Septemgrangiis para Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1550
Location in witness f. ccxvr-v
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxv] Judicij signum in nona lectione matutinarum natalis domini sequenti modo in sede Gerundensi a puero cantatur
text: Al iorn del iudici, | parra qui aura fet seruici | Cobl. | Un rey vindra perpetual … [ ccxvr-v] … De cor ab gran deuocio | Queus porte a saluacio | P. | Al jorn del judici
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4
Note aquest testimoni es correspon amb els vv. 1-14, 19-22, 15-18 i 23-50 de la versió C editada per Baucells i Reig. El refrany més la primera quarteta estan escrits a línia seguida sota el pentragrama de la notació musical; a continuació, cadascuna de les quartetes, des de la segona fins a la darrera, ocupa dues línies més una tercera línia on es transcriu l'inici del refrany: “Al jorn del judici. etc” des de la segona quarteta fins a l'onzena, “Al jorn del judici” a la darrera. Després de la primera quarteta es transcriu també “Al iorn”, però en cap cas hem comptabilitzat la retronxa que segueix cadascuna de les quartetes
ID no. of Witness 21 cnum 5368
City, library, collection & call number Solsona: Arxiu Capitular, (BITECA manid 2636)
Imprint Paris [?]: Cornelius de Septemgrangiis [?], 1551 [?]
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Note cal comprovar si aquest ordinari conté també els versos catalans, com el de 1548
ID no. of Witness 22 cnum 7298
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-III-36 (BITECA manid 2691)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1568
Location in witness f. 258va-vb
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: [ 258va] Al jorn del judici | parra qui aura fet seruici | V2N Rey vindra perpetual | vestit de nostra carn mortal … [ 258vb] … de cor ab gran deuocio | quens aport a saluacio. | Amen. Laus Deo
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4
Note aquest testimoni es correspon amb els vv. 1-14, 19-22, 15-18 i 23-50 de la versió C editada per Baucells i Reig. Els dos primers versos, que constitueixen el refrany, no es repeteixen després de cada cobla. Tampoc hi ha notació musical
ID no. of Witness 23 cnum 3213
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, 2-III-2 (BITECA manid 1186)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1569
Location in witness ff. 283 [sic = 285]v-286
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 283 [sic=285]v] I4Vdicij signum tellus sudo rema descet
text: A2l jorn del judici | parra qui haura fet seruici. | Vn rey vindra perpetual … [ 286rb] … Vosaltres tots qui escoltau | deuotament a Deu pregau | de cor ab gran deuocio | quens aport a saluacio. | Amen. | Al jorn
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4
Note aquest testimoni ha merescut, entre d'altres edicions, la de Baucells i Reig (versió C), on, de totes maneres, s'inverteix l'ordre de les quartetes quarta i cinquena. Deixats de banda els dos primers versos, que constitueixen el refrany, després de cada cobla es repeteix “Al jorn”, que nosaltres no hem comptabilitzat a l'hora d'establir el nombre de versos
ID no. of Witness 24 cnum 7291
City, library, collection & call number Desconeguda: Ubicació sense determinar, (BITECA manid 2690)
Copied 1600 a quo
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits text: Al jorn del judici | parra qui haura fet servici | Jesu Christ rey universal | home y ver Deu eternal … vullau a vostron Fill pregar | que'ns vulla del infern gordar. | Al jorn del judici | parra qui haura fet servici
Poetic Stanza 1 x 2, 15 x 4, 1 x 2
Note l'inici i el final d'aquesta versió, perduda o extraviada actualment, l'hem transcrit a partir de l'edició que en fa Estanislau Aguiló; ens trobem davant d'un testimoni substancialment diferent a qualsevol de les altres versions impreses o manuscrites del Cant de la Sibil·la fins ara localitzades
ID no. of Witness 25 cnum 3679
City, library, collection & call number Alghero: Archivio Storio Diocesano, sense signatura (BITECA manid 2767)
Copied 1801 [?] - 1820 ad quem
Location in witness ff. 2-3v
Title(s) Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Signum Judicii
text: Al Jorn del judi…ci | parra qui aurà fet servici | 1. Un Rey vindra perpetual | vestit de nostra carn mortal … [ 3v] … Vosaltres tots qui estau / | deuotament a Deu pregau: / | de cor ab de gran deuocio: / | quens porte a saluacio: | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 12 x 4
Note aquest testimoni es correspon amb els vv. 1-14, 19-22, 15-18 i 23-50 de la versió C editada per Baucells i Reig; el refrany més la primera quarteta estan escrits a línia seguida sota pentagrama, amb notació musical; i totes les altres quartetes ocupen cadascuna un paràgraf escrit també a línia seguida
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-19