Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1061
City and Library London The British Library
Collection: Call number Egerton 1526 | Antic 272 F 279 f 319 K 446 K 683 D Plut.dxix.k.
Title of volume LO PRIMER VOLUM DE LA BÍBLIA ( coberta posterior (tarja antiga escrita en lletra gòtica, anava emmarcada amb una tira de pell i subjecta amb deu claus de metall daurat))
BIBLIA SACRA | IN LINGUA | CATALANA | GENESIS-PSALMI || MUS. BRIT. BIBL. EGERTON | 1526 | PLUT. DXIX.K. ( als dos teixells en lletres daurades)
Biblia Egerton
Copied Marc, 1465-10-29

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 325 (= I + 7 + 1-2 + 3-307 + 9 + I) (foliació moderna)
ff.: 326 (= I + 9 + i-cccv + 9 + I) (foliació antiga)
ff.: I (relligadura) + 1 s/n (pergamí en blanc) + 7 (en blanc) s/n + 1 (paper) + 1 (pergamí) + 3-307 (= i-cccv) + 8 (paper en blanc) s/n + 1 (pergamí) s/n + I (relligadura)
Collation 1-1520 167/6
Page Layout 2 columnes
44 línies (f. 5)
Size pàgina 410 × 285 mm (f. 5)
caixa 269 × 195 mm
caixa 269 × 84 mm
Hand gòtica amb influències humanístiques
Watermark carro de dues rodes amb radis en creu (a les parts inicial i final del volum) (semblant a Briquet 3544, Lucca: 1434 i 1463-79, Damme: 1452-56, Lille: 1456-74, Roma: 1459-60, Ulm: 1473)
tisores obertes (al cos del volum)
Pictorial elements Miniatures: caplletres il·luminades i miniades al començament de cada llibre; set miniatures representen Déu, els elements i els sis dies de la creació
Caplletres: en blau i vermell, amb decoració afiligranada senzilla en el color de contrast, encara són visibles les lletres de guia per al caplletrador. Inicials de gran format en or i color i orles decorades amb besants daurats, ocells i fulles o embotides en blau i vermell amb decoració afiligranada amb motius geomètrics i vegetals (especialment als pròlegs, p. ex., f. 271va, prol. al llibre de Job). A partir del f. cclxxxiiij (286 fol. mod.) les inicials alternen el vermell i el blau; totes les caplletres i majúscules que es troben dins d'un paràgraf estan afiligranades en el color de contrast
Rúbriques i encapçalaments de pàgines en vermell. Els inicis dels llibres se situen a començament de foli, preferentment, o de columna, situant al final de la columna anterior la rúbrica (si un llibre acaba a la col.va, la rúbrica se situa a vb i el text comença al recto del següent, per exemple, 3ra
Tocs de color les majúscules són safranades (en els folis previs a aquesta segona part)
Other features Justificació: a tinta molt fluixa les línies verticals arriben fins als marges (de vegades sembla punta de plom) i els renglons no creuen ni el bifoli ni l'intercolumni; amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veuen perforacions, probablement es trobaven a frec del marge exterior dels folis
Reclams: horitzontals centrats sense decorar
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques a ploma
Condition volum en molt bon estat de conservació malgrat les taques d'humitat als marges dels folis. El quadern final no duu bifolis de pergamí interiors ni exteriors. Foliació antiga, a tinta negra, amb tocs de groc com a decoració, en xifres romanes, sense errades; el volum duu una altra foliació moderna a llapis, que seguirem. Errades a les signatures de quadern: el primer quadern va signat “j” i oblida marcar el primer foli (s/sign), j1-j9, el segon va signat “k” i deixa sense marcar un bifoli entre k4 i k5, el tercer oblida marcar un entre 15 i 16, el quart oblida un entre m2 i m3, el cinquè un altre entre n4 i n5, també hi ha una errada als quaderns “o”, ”p”, que no es pot precisar, al quadern vuitè, signat “f”, errada entre f4 i f5, al novè, signat “g”, errada entre g8 i g9, al desè, signat “c”, errada entre c8 i c9, a l'onzè, signat “d”, dos folis sense signar entre d5 i d6, el dotzè, signat “e”, no numera els folis de pergamí, el tretzè, signat “h”, omet signar folis entre h1 i h2, h4 i h5 i no marca h9, al catorzè, signat “b”, omet un entre b1 i b2 i no marca els dos darrers, al quadern quinzè signatures numèriques, salta un entre 3 i 4
Binding restaurada, s'han enganxat les restes de l'antiga relligadura damunt d'una altra mé|s moderna, en cuir sobre fusta; rectangle central i dues rodes concèntriques decorades amb motius mossàrabs; restes d'haver dut quatre tanques i cinc bollons a cada pla. Llom amb quatre nervis, dos teixells de pell vermella, decorats amb filets daurats
History of volume Adquirit 1851-05-10
Previous owners (oldest first) P. Rolandi 1851-05-10
Francis Henry Egerton, 8è. Earl of Bridgewater (a les guardes captives de relligadura segell daurat amb les armes d'Egerton [?] amb la divisa “SIC DONEC”)
Associated persons al final hi ha una nota inquisitorial del pas dels segles XVI al XVII signada per Johanni Permentario, fe catòlica romana (“Visa per nos et permissa magistro Johanni Permentario. F. Brarbus, inquisitor” (rubricat))
Other Associated Texts cnum 2093 MS: Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375. València: Arxiu del Regne, Gremi de Fusters L-196, 1441 - 1460
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2142 MS: València: Arxiu del Regne, Gremi de Fusters L-196. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció de la Bíblia London British, Egerton 1526 (2006)
Tractat a: Puig i Tàrrech (2001), “Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia”, El text. Lectures i història 140-65
Tractat a: Izquierdo (1997), “De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 855
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 44-6
Tractat a: Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 35-8
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 281 , n. 4
Tractat a: Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania 509
Catalogat a: Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum 1:1
Catalogat a: Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum (1836-1982) 1848-1853 , n. 353
Note aquest manuscrit conté només part dels llibres de l'Antic Testament. Duu anotacions posteriors. Perarnau proposa un copista del domini del català oriental. Full de paper de la biblioteca enganxat al primer foli, acull anotacions bibliogràfiques sobre l'obra (Massó 1927 i Berger 1890). Algunes esmenes al text fetes contemporàniament a la còpia (per exemple f. 204rb). Al foli que segueix al final del text hi ha una anotació a llapis sobre un recompte de folis fet a novembre de 1869 “307 Folios”. En el darrer dels set folis primers sense numerar, nota sobre la seva procedència “Bibl. Eg. 1526” i un ex-libris “Purchased of P. Rolandi 10 May 1851”; el següent foli està subjectat amb una pestanya amb una anotació en català sobre la Bíblia
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 24
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 77
Location in volume ff. ira-cccvvb (fol. ant.)
ff. 3-307 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1049
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT i NT (AT)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS text: [ ira] E10N lo principi Crea deu lo cel E la terra mas La terra era Buyda e vana E las tanebres Eran sobre la fas del labis e Lespirit de deu Era portat sobre las aygues … [ cccvvb] … Loau lo ab simbols de jubilacio loau lo ab simbols sonants Tota anima lou deu amen amen
colofó: [ cccvvb] deo: gracias: amen Quj scripcit scribat semper cum domjno viuat Marchus vocatur qui scribat benedicatur. Aquest vulum fou acabat dimarç a xxviiiio de octubre any .M.CCCC.LXV.
Condition incomplet
References (most recent first) Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 35-57 (transcriu fragments)
Bohigas (1967), “La Bíblia a Catalunya”, II Congrés litúrgic de Montserrat
Note segons P. Bohigas, es tracta del mateix text que es copia als Mss. BNP esp. 2-4 i 5. Perarnau assenyala que: “es tracta d'una versió d'un text que no era pas el de la Vulgata, ans molt més acostat a l'original hebreu” i així es tractaria “d'una Bíblia per a ús de judaïtzants de parla catalana”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8922
Location in volume ff. 3ra-29ra (fol. mod.)
ff. ira-xxvijra (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5599
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Gènesi
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS text: [ 1r] E10N lo principi Crea deu lo cel Ela terra … [ 29ra] … e fou cubert de coses ben olents e fou sabollit en egipte
colofó: Aci acaba lo libre del genezj quj es lo prjmer libre de la biblia quj en a braych es apellat barahasit etc.
References (most recent first) Tractat a: Riera i Sans et al. (2004), Bíblia del segle XIV. Èxode. Levític
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8923
Location in volume ff. 29ra-49ra (fol. mod.)
ff. xxvijra-xxxxvijra (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11408
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Èxode (Casanellas)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29ra] Aci Comensa lo segon libre de la biblia quj es apellat exodus
tit.: Capitol primer
text: [ 29rb] A10Quests son los Noms dels fills De yrrael quj entraren en egipte … [ 49ra] … e lo foch de njt e veyan ho los pobles per tots lurs statges
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12610
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11409
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Levític (Lev 1:1-2:1)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8924
Location in volume ff. 49ra-64vb (fol. mod.)
ff. xxxxvijra-lxvijvb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5601
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Levític (Lev 2:2-27:34)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49ra] Aci finex lo libre qui es apellat exodus quj es lo secon libre de la biblia E comensa lo terç libre quj es apellat leuitich
tit.: Capitol Primer
text: [ 49rb] E10Nostro senyor apella moyses E parlali del Tabernacle del Testimonj … [ 64vb] … Aquests son los manaments que mana nostro senyor per ma de moyses als fills dirrael enlo munt de sinay
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8925
Location in volume ff. 64vb-87va (fol. mod.)
ff. lxijvb-lxxxvva (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5602
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Nombres
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64vb] Aci finex lo terç libre dela biblia quj es apellat leujtich elos jueus lo apellan vayacre E comensa lo quart libre de la biblia apellat libre de nombres e los jueus lo apellan vedegabber
tit.: Capitol Prjmer
text: [ 65va] E10 Parla nostro Senyor a moyses En lo desert de Sinay en lo Tabernacle del Testamonj … [ 87ra] … Aquests son los manaments elos juys que mana deu per ma de moyses als fills dirrael en las planures de moab sobre jorda contre gerjco
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8926
Location in volume ff. 87rb-107rb (fol. mod.)
ff. lxxxxvrb-cvrb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5603
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Deuteronomi
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87rb] Aci acaba lo quart libre de moyses lo qual los jueus apellen vegedaber e nosaltres lo apellam libre de nombres E comensa le qujnt libre de moyses que los jueus apellen aleabadarjm he nosaltres lo apellam vteronomjni [sic] capitol prjmer
text: A11Questas son Las paraulas Que moyses Parla atot yrrael … [ 107ra] … e en totas las grans marauellas que feu moyses [f. 107rb] a vista de tot lo poble de yrrael
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8927
Location in volume ff. 107ra-120vb (fol. mod.)
ff. cvrb-cxviijvb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5604
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Josuè
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 107rb] Aci acaba lo qujnt libre de moyses apellat per los jueus eleadabarjm elo [sic] crestians lo apellam vteronomjni [sic] E comensa lo libre de josue fill de Nun quj es lo sizen libre de la biblia
tit.: Capitol Primer
text: [ 107va] E10 fet fou que apres la mort de Moyses seruent de deu … [ 120vb] … en las fins de son fill que fou donade aell en lo munt de efraym
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8928
Location in volume ff. 120vb-134va (fol. mod.)
ff. cxviijvb-cxxxijva (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5605
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Jutges
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 120ra] Aci finex lo libre de josue fill de nun lo qual los jueus lo apellen nun quj es lo .vje. libre de la biblia e comensa lo libre dels jutges quj es lo .Vij. libre de la biblia lo qual los jueus lo apellen sofcjm
tit.: Capitol Primer
text: [ 121ra] A11Pres la mort De josue se concellaren los fills de yrrael … [ 134va] … E en aquells dies no era Rey en yrrael ans cascu feya segons c#o que li era semblant que fos dret
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8929
Location in volume ff. 134va-136va (fol. mod.)
ff. cxxxijva-cxxxiiijva (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5606
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Rut
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134va] Aci acaba lo libre dels jutges lo qual los jueus apellen sofecun quj es lo seten libre de la biblia e comensa lo libre de Rut quj es lo vuyten ljbre de la biblia
tit.: Capitol Prjmer
text: [ 134vb] E10N los dies de .j. jutge quant los jutges senyoreiauen … [ 136va] … e salmon engendra beos e beos engendra obet e obet engendra ysay e ysay engendra Daujd
rubr.: [ 137vb] Aci acaba lo prolech de sent geronjm e comensa lo prjmer libre dels Reys quj es lo nouen libre de la biblia
tit.: Capitol Primer
text: [ 138rb] U11N home fou De la ciutat de Ramataym … [ 157va] … e prengueren los cossos de aquells e sabolliren los en lo loch dejabes [sic] e dejunaren per.vij. dies
Note a la rúbrica hi ha escrit: “Aci acaba lo libre dels jutges Rut moabitana” i “ls jutges” està ratllat
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8930
Location in volume ff. 136va-137vb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5607
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 1 Reis
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136vb] Aci acaba lo libre de Rut moabitana quj es lo .viii. libre de la biblia E comensa lo prolech de sent geronjm sobre lo prjmer libre dels Reys
prol.: [ 136vb] L9A lengua dels Siris e dels caldeus Testimonjeja Que .xxij. letres Son segons … [ 137vb] … Jo he tancada la mja bocha e som me vmjliat e he callat de bones obres
rubr.: [ 137vb] Aci acaba lo prolech de sent geronjm e comensa lo prjmer libre dels Reys quj es lo nouer libre de la biblia
tit.: Capitol primer
text: [ 138rb] U11N home fou De la ciutat de Ramataym … [ 157va] … e prengueren los cossos de aquells e sa bolliren los en lo loch dejabes [sic] e dejunaren per .vij. dies
Note a la rúbrica hi ha escrit: “Aci acaba lo libre dels jutges Rut moabitana” i “dels jutges” est… ratllat
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8931
Location in volume ff. 157va-173va (fol. mod.)
ff. clvva-clxxjva (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5608
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (verificar)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 157va] Aci finex lo prjmer libre dels Reys quj es lo nouen libre la biblia E comensa lo segon libre dels Reys quj es lo deen libre de la biblia
tit.: Capitol Prjmer
text: [ 157vb] E10 fou fet apres que Saul fou mort … [ 173va] … E nostro senyor hague merc#e de tota la terra e tolch aquella plaga e aquella pestilencia de yrrael
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8932
Location in volume ff. 173vb-191va (fol. mod.)
ff. clxxjvb-clxxxxviiijva (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5609
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 3 Reis
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 173vb] Aci acaba lo segon libre dels Reys quj es lo deen libre de la biblia e comensa lo terç libre dels Reys quj es lo onzen libre de la biblia
tit.: Capitol Prjmer
text: [ 174ra] L10O Rey daujd Enuelli tant E hach tants dies en edat … [ 191va] … lo senyor deu dirrael en totas las suas coses axi com son pare hauja fet
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8933
Location in volume ff. 191va-208rb (fol. mod.)
ff. clxxxxviiijva-ccvjrb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5610
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 191va] Aci acaba lo terç libre dels Reys quj es lo onzen libre de la biblia e comensa lo quart libre dels Reys quj es lo dotzen libre de la biblia
tit.: Capitol Primer
text: [ 191vb] L10Os fills de Moabsere betlaren contre los fills dirrael … [ 208rb] … tanta ops com nauja sens ma-sura [f. 208rb] tostemps aytant com visque
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 8934
Location in volume ff. 208rb-222vb (fol. mod.)
ff. ccvjrb-ccxxvb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5611
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 1 Paralipomenon
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 208rb] Aci acaben los .iiij. libres dels Reys e comensen los prolechs de sent geronjm sobre lo libre de paralipamenon
tit.: Prjmer prolech
prol.: A6So es lo prolech de sent Geronj sobre lo paralipamenon quj es splanacio del vell testament … e son lexades e oblidades en aquest libre se contenen en suma
tit.: Segon prolech
prol.: [ 208va] S5Eguex se lo segon prolech lo qual tremes sent geronj a .ij. amjchs … [ 209ra] … he queus conforteu en nostro senyor e queus membra de mj
tit.: Terç prolech
prol.: S6i la splanacio dels .lxx. enterpetredors [sic] staua ferma e pura … [ 209va] … si las orrellas dels altres son sordes que ne jo afer So es si las orrellas son enentanents
rubr.: Aci acaben los prolechs de sent geronjm e comensa lo prjmer libre de paralipamenon
tit.: Capitol Primer
text: [ 209vb] A11Dam sed caynam malael iarech enoch Matusalem … [ 222vb] … qui passaren sobre ell e sobre yrrael e sobre los regnes de la terra de yrrael
Note en aquest llibre es trenca la norma general de començar cada llibre de la Bíblia en columna nova
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8935
Location in volume ff. 222vb-238vb (fol. mod.)
ff. ccxxvb-ccxxxvjvb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5612
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 2 Paralipomenon
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 222vb] Aci acaba lo primer libre del paralipamenon E comensa lo Segon libre de paralipamenon
tit.: Capitol prjmer
text: [ 223ra] E10sfortsas salamo fill de Daujd sobre Son regne … [ 238vb] … quj es en vosaltres de tot lo ceu [sic] poble nostro senyor sia ab ell e que sen puig en jherusalem
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8936
Location in volume ff. 238vb-244rb (fol. mod.)
ff. ccxxxvjvb-ccxxxxijrb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5614
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 1 Esdres
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 238vb] Aci acaba lo segon libre de paralipamenon apellat dels dies dels Reys E comensa lo prolech sobra los libres de sdras e de nahemjes
prol.: [ 239ra] E7sdras e nahemies Son dits ajudadors E confortadors de part de nostro senyor … E anahemjes es alongat entre en dosos los libres de sdras
rubr.: Acaba lo prolech e comensa lo prjmer libre de sdras
tit.: Capitol primer
text: [ 239rb] E10N lo primer Any de sirus Rey de percia Per que fos Complida la paraule [sic] de Nostro senyor … [ 244rb] … prengueren mullers de stranyes gents e haguenj algunas dellas que jnfantaren fills e fillas
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8937
Location in volume ff. 244rb-247va (fol. mod.)
ff. ccxxxijrb-ccxxxvva (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5615
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Neemies
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 244rb] Aci acaba lo prjmer libre de sdras E comensa lo libre de Naemje Lo qual es alongat en aquest loch
tit.: Capitol Primer
text: [ 244va] E10sdeuench se Enlo temps De eliqujm en lo .xxen. any que Jo era en la fortsa … [ 247va] … e lo romanent del poble dona .xxM. draqujnes dor e .ij.M. amjnes dargent
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 8938
Location in volume ff. 247va-252rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5616
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 2 Esdres
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 247va] Aci acaba lo libre de naemjes e retorna lo segon libre de sdras
tit.: Capitol Prjmer
text: [ 248ra] A10bitaren en Las lurs ciutats los preueras … [ 252ra] … quant tu hauras merce de aquells qui no han justicia de bonas obres
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 8939
Location in volume ff. 252ra-257rb (fol. mod.)
ff. cclra-cclvrb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5617
Desconegut. Bíblia AT: Tobies
Language català
Date traduït 1351 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 252ra] Aci acaba lo segon libre de sdras e comensa lo prolech sobra lo libre de tobies
prol.: [ 252rb] G7Eronjm preuera O romanci a hodor Bisbe saluts … que vosaltres haueu desijat menar amj jo haure complit agradable a vosaltres
rubr.: Aci acaba lo prolech e comensa lo libre de tobies
tit.: Capitol prjmer
text: [ 252va] T10Obies era del trip e de la ciutat de Naptali … [ 257rb] … ells eran plasents adeu e als homens eatots los de aquella terra
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 8940
Location in volume ff. 257rb-264ra (fol. mod.)
ff. cclvrb-cclxijra (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5618
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Judit
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 257rb] Aci es acabat lo libre de tobies e comensa lo prolech sobre lo libre de judich
prol.: [ 267va] L8O libre de judich es lest quant als jueus … ella vences aquell quj no podia esser vensut de tots los homens
rubr.: Aci acaba lo prolech e comensa lo libre de judich
tit.: Capitol Primer
text: [ 267vb] A10Rfaxach Rey dels medians hauja conquistades … [ 264ra] … debona memorja de aquell temps entro al die de vuy
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 8941
Location in volume ff. 264ra-271rb (fol. mod.)
ff. cclxijra-cclxviiijrb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5619
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Ester
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 264ra] Aci acaba lo libre de judich e comensa lo prolech sobra lo libre de ster
prol.: [ 264rb] M8Anjfesta cosa es que lo libre de ster Es corromput Per diuerses trasledacions … e hauem volguda segujr la orde entreslacio dels .lxx. enterpetredors [sic] segons la costuma dels ebreus
tit.: Aci acaba lo prolech e comensa lo libre de ster
tit.: [ 264va] Capitol Primer
text: E10N lo temps Del Rey assuer qujen Altre manera era apellat artexerçes … [ 271rb] … e de desobediencia als homens meus ans encara als stranys e a las bisties
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 8942
Location in volume ff. 271rb-285vb (fol. mod.)
ff. cclxiiijrb-cclxxxiiivb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5621
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Job
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 271rb] Aci es acabat lo libre de ster e comensa lo prolech sobra lo libre de job
prol.: [ 271va] I8O som costret per lo libre de la santa scriptura … [ 271vb] … en la qual fou dit que jo fuy consabut entro en aquell loch lo qual es scrit deuant en la fi del volum
rubr.: Aci acaba lo prolech e comensa lo libre de job
tit.: Capitol Prjmer
text: [ 272ra] N11un hom era En la terra De hus qui hauja nom job … [ 285vb] … entro ala quarta generacio e ell morj en bona vellesa e ple de dies
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 8943
Location in volume ff. 285vb-305ra (fol. mod.)
ff. cclxxxiijvb-cccvra (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5620
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Saltiri
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 285vb] Aci acaba lo libre de job e com\en/sa lo prolech sobra lo saltirj
prol.: I8O stant sa enrera E roma hauja smanat lo saltiri segons los .lxx. enterpetradors jatsia que … que apendra e beura del riu terbol que de la font molt pura e clara
rubr.: [ 286rb] Aci acaba lo prolech e comensa lo libre del Saltirj lo qual feu daujd
tit.: Capitol Primer
text: A11Quell hom Es beneuenturat Quj no va En concell de maluats … [ 307vb] … ab simbols sonants E a tota anima lou deu amen amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-15