Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10604
Authors Anna Maria del Santíssim Sagrament
Titles Exposició del llibre d'Amic e Amat
Exposició sobre el llibre del beat Ramon Llull De l'amich y de l'Amat (Llull DB)
Date / Place escrit 1677 - 1700
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. Anna Maria.1
Editat a: del Santíssim Sagrament et al. (1988), Càntics i cobles
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 2373
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, sense signatura (BITECA manid 2249)
Copied 1675 - 1700
Location in witness ff. 1-735
Title(s) Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700
ID no. of Witness 2 cnum 12646
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L f 3 (BITECA manid 2829)
Copied 1701 - 1741
Location in witness ff. 75-83
Title(s) Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700
ID no. of Witness 3 cnum 12645
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L p 8 (BITECA manid 2828)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. 1-324
Title(s) Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700
ID no. of Witness 4 cnum 12648
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, F-206 (BITECA manid 5153)
Copied 1701 - 1800 (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 42-319
Title(s) Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700 càntics 74-94
ID no. of Witness 5 cnum 12649
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1077-1078 (BITECA manid 5154)
Copied 1701 - 1800 (Catàleg BP)
Location in witness pp. 1 (vol. 1) - 411 (vol. 2)
Title(s) Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700
ID no. of Witness 6 cnum 7926
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 4 (BITECA manid 2736)
Copied Ternelles: Joan Nicolau, 1741-03-30 (colofó)
Location in witness ff. t. I 13v- t. III 412v
Title(s) Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700
Incipit & Explicits text: [ t. I 13v] Comensa lo llibre de Amich, y de Amat ij. cap. c. vij qui tracta las Dialogacions y Cantichs … [ t. III 412v] … y que tot lo empleo que tindre que sia per mes Glira vostra Amen
colofó: [ t. III f. 418v] A honra y Glora de Beatissima Trinitat … y de Sor Anna Maria del SSm Sagrament he acabat de escriure este tercer libre el dijous Sant als 30 Mars .1741. en esta ermita de Jrenellas. lo Ermita Joan Nicolau de Maria SSma del Roser Laus Tibi sit Christe quoniam liber explicit iste
ID no. of Witness 7 cnum 12650
City, library, collection & call number Valldemossa: Biblioteca privada, sense signatura (BITECA manid 5155)
Copied Valldemossa: Nicolau Maiol i Cardell, 1759
Location in witness ff. 10-42
Title(s) Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700
Condition incomplet
Record Status Created 2008-02-11
Updated 2018-04-16