Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10600
Authors John Dastin, Vicari Bringhurst
Titles Rosarius abbreviatus
Libell de les set proposicions sobre la composició de la pedra filosofal
Libellus septem propositionum (ms.)
Sept propositions de la compositio de la pedra philosofal
Date / Place traduït 1390 [?] - 1410 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Atribució: Arnau de Vilanova, metge
References (most recent first) Vist per: Calvet (2009), Carta
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 244
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2004-05), “Les obres alquímiques “arnaldianes” en català a finals de l'Edat Mitjana”, Arxiu de Textos Catalans Antics 134-36
Tractat en: Pereira et al. (1999), Il “Testamentum” alchemico attribuito a Raimondo Lullo. Edizione del testo latino e catalano dal manoscritto Oxford, Corpus Christi College, 244 xxiii
Note Segons Calvet, la traducció catalana correspondria al $Rosarius abbreviatus$ que es copia en Genève: Bibliothèque Publique et Universitarie, ms. 82 (olim151), ff. 15v-17v.
Subject ALQUÍMIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8963
City, library, collection & call number Bethlehem: Lehigh University Library, SC R 091 T98 (BITECA manid 2751)
Copied Napoli: Arnaldus de Bruxella, 1473 - 1490
Location in witness ff. 129va-131vb
Title(s) John Dastin, Vicari Bringhurst, Libell de les set proposicions sobre la composició de la pedra filosofal, traduït 1390 [?] - 1410 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 129va] De la compositio de la pedra philosofal com e de qual materia se fa segons Mestre Arnau de Vilanoua Lo prohemi
pream.: En testimoni es a mi Deu, al qual yo no ment que en aquestes .vii. propositions son los artificis dela alkimia … E axi finiç lo prohemj e segueixen les .vij. propositions […]
intr.: [ 130] La prima propositio De resolutionecorporis magnesie in aquam seu argentum vivum
text: La solutio del cors es fundament delart E aço es la primera paraula de aquesta obra … [ 131vb] … La pedra on les vij. propositions dessus dites esser contenguda. E loam deu glorios per infinita secula seculorum amen
colofó: Explicit libellus septem propositionum Arnaldi de villanoua super compositione lapidis philosophorum
Note colofó afegit posteriorment per una altra mà
Record Status Created 2008-02-08
Updated 2018-06-06