Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1059
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number c. 229, núm. inventari 8532
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)
1421 - 1450 (Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 3 (= Lxxj, Lxxvij i Lxxviij) (numeració antiga)
Page Layout 20 línies
Size pàgina 220 × 145 mm (f. Lxxj)
caixa 135 × 95 mm
Hand semigòtica (f. Lxxj)
semigòtica (ff. Lxxvij-Lxxviij)
Watermark altres no s'identifica la filigrana
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres
Other features Justificació: cap resta de justificació
Reclams: reclam horitzontal en posició interior visible al f. Lxxjv sense continuïtat
Condition volum format per 3 fulls completament restaurats sense continuïtat
Binding coberta de pergamí flexible
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Continuació de manid 1950 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 310/5. Ripoll:, 1376 - 1425. Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 1950 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 310/5. Ripoll:, 1376 - 1425. Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
References (most recent first) Tractat a: Martín Pascual (2022), Bestiari medieval 65-6
Tractat a: Martín Pascual (2012), “Nuevas aportaciones sobre la transmisión del bestiari catalán”, Revista de Literatura Medieval 162-3
Descrit per: Beltran i Pepió (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies del fragment de Bestiari (Vic, Arxiu Museu, 229) (1996)
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Panunzio (1963-64), Bestiaris 1:27-8 , n. E
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 218-9
Tractat a: Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya”
Note Volum amb guardes modernes (quatre al davant i quatre al darrere). Segon Llúcia Martin Pascual aquest manuscrit continua el de la BdC 229, formant tots dos una única còpia

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 75
Location in volume ff. 1-3 (fol. mod.)
ff. lxxi, lxxvii, lxxviii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1401
Desconegut. De natures de bèsties i d'ocells
Language català
Date traduït 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […]diencia en laxar lo peccat dadam E la sua desobadiencia per lo peccat uell coue que hom haje babtisme … [ 3] … E si nos aço fem nos haurem be aprese la semblança dels fills dela perdiu. amen
Condition acèfal i fragmentari
Note el que es conserva tracta sobre el cavall al f. 1 mod., el papagai, f. 2-3 mod. i la perdiu
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2317
Location in volume f. 3v (fol. mod.)
f. lxxviiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2652
Desconegut. Receptes i consells per a diverses malalties
Language català
Date escrit 1401 - 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] Si comensa com pots apendre consell ab deu si fas aquestes coses de alcun ent[…] qui venga a la persona
text: A persona qui age desfici prene ppell de uadell ab let de fembra … A mal de vomjt pren mores gregues seques e sien picades
References (most recent first) Fotografies de receptes i consells (Vic, Arxiu Museu Ms. 229) (1996)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-12-21