Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1058
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Jesús García Pastor
Title Catálogo de incunables de la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca
Place / Publisher Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
Date / Location 1951: pp. 348
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) A-093(467.51)Gar/NP
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1043 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 139. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1059 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 341. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1205 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 469. València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1156 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 477. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 1005 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 564. València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
manid 1570 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 563. València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-06-08. Gerhard de Vliederhoven… Cordial de l'ànima (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1494 - 1495-06-08.
copid 1037 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 565. València[?]: Lope de la Roca, 1496 ca. Francesc Carroç Pardo de la Casta, Moral consideració contra les persuasions, vicis i forces d'amor amor vicis i forces d'amor, escrit 1450 - 1500.
manid 1862 Ed.: Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 566. Cagliari: Salvador de Bologna, per a Nicolau d' Àgreda, 1493-10-01. Hug de Saint-Cher, Cardenal, Mirall de la Santa església (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1450 [?].
Source of Data for Libraries libid 1202 Ciutat de Mallorca: Pública
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1995-10-25