Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1058
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number c. 228, núm. inventari 8531
Copied 1400 ca.
1401 - 1450 (Panunzio, ed.)
1350 - 1400 (Martín Pascual)
1354 ca. (Gudiol, basant-se en el calendari)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 17 (= iiii + 129-137 + iv)
Collation l'estat actual impedeix fer la col·lació
Size pàgina 300 × 200 mm
caixa 250 × 210 mm
Hand notarial, amb trets de cancelleresca
Pictorial elements Caplletres: s'aprecien caplletres fetes amb la mateixa tinta del text de 3 unitats de pauta
Other features Justificació: no es pot distingir el tipus de justificació
Condition volum en mal estat de conservació; restes de numeració antiga
Binding moderna, en pergamí
Previous owners (oldest first) Manlleu: Arxiu Parroquial (Iglesias, 2010)
References (most recent first) Tractat a: Martín Pascual (2022), Bestiari medieval 66-7
Tractat a: Iglesias (2010), “Uno de los testimonios conocidos más antiguo de un Bestiari en catalán (Arxiu Històric de Girona, colección de fragmentos)”, Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15 a 19 de septiembre de 2009). In Memoriam Alan Deyermond 1051-2
Tractat a: Rius Serra (1927-28), “Un "bestiari" del sigle XV”, El Correo Catalán , n. ed.
Descrit per: Sabaté (2005), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1996), Revisió personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 218
Note fragment d'un còdex extens.

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1459
Location in volume ff. 1-2v (fol. actual)
ff. 129-130v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1985
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Jaume
Language català
Date traduït 1260 - 1272
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Vida de Sent Jacm[e a]postol
text: [St Ja]cme apostol fil den çeladeu … [ 2v] … fari fortment las diablas em retut la parlar et am desliurat a pers…
Condition fragment
Note en mal estat
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2318
Location in volume ff. 3-4v (fol. mod.)
ff. 131-132v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2994
Desconegut. Lunari
Language català
Date escrit 1350 ca
Incipits & explicits in MS text: [ 3] Anno domini m.ccc.liij […] ha a xiij dies en abril la luna … [ 4v] … e xxix dia de s[…]a sin […]
Condition fragment
Note Les darreres línies no es poden llegir
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 74
Location in volume ff. 5-9v (fol. mod.)
ff. 133-137v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1401
Desconegut. De natures de bèsties i d'ocells
Language català
Date traduït 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 5] Verme lo qual ab los seus filats e ab les seus engiyoses artificis pren les mosques … [ 9v] … els homes bochs posen tant lur enteniment an aquestas coses per lo diable qui es entrauessat dauant […] perdre la anima per aquestas uanitats
Condition fragment
References (most recent first) Panunzio (1963-64), Bestiaris 1:27 , n. E
Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-09-14