Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1058
City and Name Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca
Former Name Archivo General Histórico de las Baleares
Archivo General de Mallorca
Archivo Histórico de las Baleares
Archivo del Antiguo Reino de Mallorca
Arxiu del Regne
Address Ramon Llull, 3
Ciutat de Mallorca 07001
Espanya
Telephone (971) 177 340 (Telèfon)
http://www.arxiuregnedemallorca.com/inde (URL)
Staff Ricard Urgell Hernández, Director
Antoni Mut Calafell, Ex-Director
Hours del 16/09 al 15/06 dilluns i dimarts de 9:30 a 17:30 * dimecres a divendres de 9 a 14:30h * del 16/06 al 15/09 dilluns a divendres de 9 a 14:30 * Festes de Nadal: horari reduït
Documentation carnet d'investigador
Facilities microfilms
fotocòpies
làmpares de llum negra
ordinadors
References (Most recent first) Catàleg de: Mut Calafell (1983), “Archivo del Reino de Mallorca”, Aportaciones para una Guía de los Archivos de Baleares (Comunicaciones presentadas a la VII Conferencia Internacional de Estudios Mediterráneos. Sóller 1983)
Catàleg de: Beer (1894), Handschriftenschätze Spaniens: 389-97
Tractat a: Langlois et al. (1891), Les Archives de l'Histoire de France: 705-6
Tractat a: Quadrado (1887), “Códices del Archivo General de Mallorca”, Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes
Tractat a: Morel-Fatio (1882), “Rapport adressé a M. le Ministre de l'Instruction publique sur une mission philologique à Majorque”, Bibliothèque de l'École des Chartes: 481-7
Note No hi ha wifi.
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1283 Còdexs 1 MS: Romeu des Poal, 1334-10-10 - 1339. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Confirmació dels privilegis de Mallorca, confirmat 1322.
manid 1284 Còdexs 2 MS: Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400. Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450.
manid 2368 Còdexs 3 MS: 1401 - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 1287 Còdexs 5 MS: 1391 ca. - 1450 ca. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 1281 Còdexs 6 MS: 1331 ca. - 1360 ca. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 1282 Còdexs 7 MS: 1301 - 1400. Pere d'Aragó I, Rei de Corona d'Aragó, Confirmació de les franqueses de Mallorca.
manid 2297 Còdexs 8 MS: 1341 ca. - 1450 ca. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2383 Còdexs 9 MS: Ciutat de Mallorca: Joan Abelló, 1513 - 1515. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2382 Còdexs 10 MS: Ciutat de Mallorca:, 1401 - 1420. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363.
manid 2384 Còdexs 11 MS: Ciutat de Mallorca: Rafel Perera, 1467. Casa dels Jurats, Llibre del regiment de sort i de sac, promulgat 1447 a quo.
manid 2834 Còdexs 12 | Antic Arxiu Històric de Mallorca MS: Mallorca:, 1301 - 1699. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434.
manid 2836 Còdexs 13 MS: Mallorca:, 1251 - 1550. Francesc Erill i de Centelles, Ordinació per lo judicat per fer segrestos i pels salaris, promulgat 1457-05-17.
manid 2833 Còdexs 14 MS: Mallorca[?]:, 1201 - 1500. Casa dels Jurats, Disposicions sobre el sindicat de fora, promulgat 1401 - 1500 [?].
manid 2835 Còdexs 15 MS: Mallorca:, 1251 - 1450. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Que les ordinacions i capítols siguin cridats sengles anys, promulgat 1316-10-18.
manid 2837 Còdexs 16 MS: Mallorca:, 1351 - 1550. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458.
manid 2367 Còdexs 17 MS: 1301 - 1400. Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300.
manid 2376 Còdexs 18 MS: 1301 - 1400. Jaume II, Rei de Mallorca, Repartiment de Mallorca (tr. Desconegut), promulgat 1267-04-18 ad quem.
manid 2281 Còdexs 18 (a) MS: 1463 a quo - 1525?. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
manid 2838 Còdexs 20 MS: Mallorca:, 1381. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Llibre de les aigües de la sèquia, promulgat 1381-08-10.
manid 1778 Còdexs 21 MS: 1406 a quo. Jaume I, Comte de Barcelona… Franqueses i privilegis dels cavallers, promulgat 1244 [?] - 1420 ad quem.
manid 1025 Còdexs 22 | Antic 5 MS: Ciutat de Mallorca: Jordi Pastor, 1451 - 1500. Desconegut, Ordinacions del regne de Mallorca, promulgat 1350 - 1450.
manid 2391 Còdexs 23 MS: 1491 - 1510 ca. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28.
manid 2377 Còdexs 24 MS: 1451 - 1500. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28.
manid 2378 Còdexs 25 MS: 1471 ca. - 1500. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28.
manid 2839 Còdexs 26 MS: Mallorca:, 1351 - 1450. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377.
manid 2380 Còdexs 27 MS: Mallorca: Joan Palles, per a Ciutat de Mallorca: Casa dels Jurats, 1448 a quo - 1550. Ofici del mostassaf a Palma de Mallorca, Llibre del Mostassaf, compilat 1448 a quo - 1500.
manid 2840 Còdexs 28 MS: Mallorca:, 1501 - 1600. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat i el regne de Mallorca, escrit 1501 - 1599.
manid 2841 Còdexs 29 MS: Mallorca[?]:, 1391 - 1425. Desconegut, Capítols i ordinacions del regne de Mallorca, promulgat 1390 ca.
manid 2842 Còdexs 30 MS: Mallorca[?]:, 1451 - 1550. Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició de catius, de censals i de propietats, promulgat 1465-05-04.
manid 2843 Còdexs 36 MS: Mallorca: Theseu Valentí, 1495. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
manid 2844 Còdexs 37 MS: Mallorca:, 1601 - 1699. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
manid 2288 Còdexs 40 MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2830 Còdexs 44 MS: 1551 - 1650. Jaume II, Rei de Mallorca, Corts (1302), promulgat 1302-07-15.
manid 2845 Còdexs 45 MS: 1451 - 1550. Casa dels Jurats, Ordinacions per al gremi dels picapedrers, promulgat 1514-08-22.
manid 2846 Còdexs 63 MS: Mallorca:, 1351 - 1650. Joan I, Rei de Corona d'Aragó, Capítols del gremi de flassaders, promulgat 1395-11-10.
manid 2847 Còdexs 64 MS: Mallorca:, 1601 - 1700. Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1451.
manid 2851 Còdexs 66 MS: Mallorca:, 1501 - 1599. Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau… Capítols sobre els moliners, promulgat 1441-06-24.
manid 2852 Còdexs 70 MS: Mallorca:, 1518. Desconegut, Capítols de morbo, promulgat 1475.
manid 2853 Còdexs 71 MS: Mallorca:, 1422 a quo - 1499 ad quem. Casa dels Jurats, Capítols sobre el mostassaf de la ciutat i les obres, promulgat 1340-09-28.
manid 2854 Còdexs 78 MS: Mallorca:, 1401 - 1599. Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua, Capítols de la confraria, promulgat 1496-05-25.
manid 2855 Còdexs 79 MS: Mallorca:, 1401 - 1599. Casa dels Jurats, Ordinació sobre lo tall e lo sagell de draps, promulgat 1460 [?] - 1484 [?].
manid 2390 Còdexs 90 A MS: 1401 - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2389 Còdexs 90 B MS: 1391 - 1450 ca. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2856 Còdexs 147 MS: 1343 a quo. Disposició legal en procés d'estudi, promulgat.
manid 2858 Còdexs 161 MS: Mallorca:, 1401 - 1599. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1430 - 1439 [?].
manid 2859 Còdexs 173 MS: 1301 - 1399. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Capítols d'una cort de Lleida sense identificar: sobre la partició de les aigües de la font entre la ciutat i el castell, promulgat 1343 [?] - 1387 [?].
manid 2861 Còdexs 180 MS: Mallorca:, 1601 - 1699. Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20.
manid 2263 Còdexs 181 | Antic 121 MS: 1471 ca. - 1500. Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20.
manid 2862 Còdexs 182 MS: Mallorca:, 1622-04-28. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2388 Còdexs 193 MS: Mallorca:, 1301 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2864 Còdexs 197 | Antic Convents C-2551; 562 MS: Mallorca:, 1401 - 1499. Jordi Brondo, Batlle de Ciutat de Mallorca, Autorització perquè Pere de Planes i els seus successors puguin firmar lletres i albarans a l'escrivania, promulgat 1414-05-09.
manid 2865 Còdexs 198 MS: Mallorca:, 1485 a quo. Ofici dels boneters, Ordinacions del gremi dels boneters, promulgat 1483.
manid 2883 RP-1105 | Altre 1105 MS: Mallorca:, 1284-01-23 - 1284-03-18 ca. Desconegut, Vida de santa Margarita d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1350 [?].
manid 2386 Còdexs 43 MS: Mallorca:, 1301 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 2373 Diversos 37 A/1 MS: 1345 - 1442 ad quem. Desconegut, Misteri de la Passió, escrit 1290 - 1300.
manid 2374 Diversos 37 A/5b MS: 1351 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Capítols de delmar el bestiar, promulgat 1301 - 1400.
manid 2702 Lul·lisme 11 MS: 1502-03-15. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 2757 Protocols D-36 / 4087 MS: Llucmajor: Llucmajor: Notaria de Joan Despuig, 1430 - 1447. Desconegut, No le us diré qual és ma senyora, escrit 1430 a.
manid 5161 Arxiu de Can Torrella: AT 646 MS: Mallorca: Joan Binimelis, Cronista [?], 1550 a quo. Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber, escrit 1341 ad quem.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-06-07