Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1057
Name Francesc Eiximenis (Fra), OFM
Sex H
Milestones Naixement Girona 1327 [?]
Lloc vinculat Avignon 1365
Lloc vinculat Paris 1365 a quo - 1371 ad quem
Lloc vinculat Oxford 1365 a quo - 1371 ad quem
Lloc vinculat Cambridge 1365 a quo - 1371 ad quem
Lloc vinculat Köln 1365 a quo - 1371 ad quem
Lloc vinculat Roma 1365 a quo - 1371 ad quem
Lloc vinculat Tolosa de Llenguadoc 1374
Mort Perpignan 1409
Associated Persons client de/d': Pere d' Artés (Mossèn), mecenes
client de/d': Alfons de Gandia i de Foix, Marquès de Villena
Affiliation OFM
clergue regular
fe catòlica romana
Author of texid 1501 Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
texid 10060 Desconegut… Exposició dels noms de Nostre Senyor en hebreu (tr. Desconegut), escrit 1350 [?] - 1430 [?]
texid 4198 Francesc Eiximenis… Compendi de cites profètiques extretes d'Eiximenis, compilat 1520 ad quem
texid 1502 Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387
texid 2432 Francesc Eiximenis, Llibre de les dones (Confessional), escrit 1396 ca.
texid 1504 Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
texid 1506 Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392
texid 2535 Francesc Eiximenis, Oració. Rey crucificat eternal fill de Déu. Oració davant el crucifix, escrit 1396
texid 1507 Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381
texid 2247 Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383
texid 11108 Francesc Eiximenis, Salms, escrit 1409 ad quem
texid 1509 Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
texid 1511 Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
texid 1512 Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo
texid 1516 Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem
texid 11276 Francesc Eiximenis, Tractat d'usura, escrit 1380 ca.
texid 2639 Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497
texid 1520 Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398
Other Associations with Works texid 1391 Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410
texid 1499 Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem
texid 5180 Desconegut… Memorial per a confessar-se, escrit 1401 [?] - 1450
texid 2045 Desconegut, Qüestions sobre els Novíssims (tr. Desconegut), traduït 1486 ad quem
Other associations with witnesses cnum 1773 Ed.: Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410. Girona: Seminari. Barcelona: Gabriel Pou, 1507.
cnum 489 Ed.: Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497. Barcelona: Olim Antoni Bulbena. València: Nicholas Spindeler, 1497-07-03.
cnum 3058 MS: Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 148, 1551 - 1600
cnum 652 MS: Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1720, 1391 - 1400
cnum 653 MS: Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 2, 1401 - 1410
cnum 3085 MS: Desconegut… Memorial per a confessar-se, escrit 1401 [?] - 1450. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 148, 1551 - 1600
cnum 720 MS: Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo…. Madrid: Nacional (BNE), MSS/4327, 1451 - 1460
Owner of manid 1486 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 86. Bartolomeus, 1445. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q1310633
Tractat a Eiximenis et al. (2010), Francesc Eiximenis i la casa reial. Diplomatari 1373-1409
Tractat a Hauf i Valls (2010), “Manuscrits i incunables”, Eiximenis i la seua obra
Tractat a Eiximenis et al. (2009), Lo regiment de la cosa pública en el Dotzè del Crestià. EL gobierno de lo público en el Duodécimo del Cristiano 11-42
Tractat a Riera i Sans (1989), “Literatura antijueva en català: textos i difusió”, Estudi General
Tractat a Peláez et al. (1983), “Unes ratlles jurídico-polítiques poc conegudes d'en Francesc Eiximeniç”, Estudios Franciscanos
Tractat a Perarnau i Espelt (1982), “Documents i precisions entorn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat a Cátedra (1982), “Francesc Eiximenis y don Alfonso de Aragón”, Archivo Ibero-americano
Tractat a Madurell i Marimon (1968), “Manuscrits eiximenians. Petit repertori documental”, Martínez Ferrando, Archivero. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria
Tractat a Bohigas (1928), Prediccions i profecies en les obres de fra Francesc Eiximenis
Tractat a Ivars (1926), “El escritor Francisco Eximénez en Valencia (vi)”, Archivo Ibero-americano
Tractat a Ivars (1925), “El escritor Francisco Eximénez en Valencia (v)”, Archivo Ibero-americano
Tractat a Ivars (1923), “El escritor Francisco Eximénez en Valencia (iii)”, Archivo Ibero-americano
Tractat a Ivars (1923), “El escritor Francisco Eximénez en Valencia (iv)”, Archivo Ibero-americano
Tractat a Ivars (1921), “El escritor Francisco Eximénez en Valencia (ii)”, Archivo Ibero-americano
Tractat a Ivars (1920), “El escritor Francisco Eximénez en Valencia (i)”, Archivo Ibero-americano
Tractat a Probst (1917), “Francesch Eximeniç: Ses idées politiques et sociales”, Revue Hispanique
Tractat a López (1914), “Datos para la biografía de Fr. Francisco Eximenis, Patriarca de Jerusalén”, Archivo Ibero-americano
Tractat a Grahit i Papell (1873), “Memoria sobre la vida y obras del escriptor geroní Francesch Eximenes”, La Renaxensa
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q1310633 vist 2023-10-04
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-10-04