Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1057
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 1
Title of volume Llibre vermell
Copied 1301 - 1500

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 142 (= 2 + I + 1 + 1-137 + 1)
Collation 11/4 2-58 66 72 81 93/4 108 116 133/4 141 152 166 17-198 203t/2t1 213 22-238 242; manquen a l'inici un ternió i un quaternió; el quadern 12, que era un duern, s'ha perdut; del quadern 14 només en resta el darrer foli i del 15, que era un quaternió, només es conserva el bifoli exterior; el quadern 24 està format per les guardes originals; volum amb reclams centrats en posició horitzontal al peu del foli
Page Layout 2 columnes (f. 136)
40 línies (f. 119)
66 línies (f. 120)
27 línies (f. 121 calendari litúrgic)
67 línies (f. 133)
Size pàgina 437 × 300 mm (f. 1)
caixa 298 × 215 mm
Hand gòtica formada del s. XIV (ff. 1-41 i 47-118v)
secció amb diverses mans gòtiques, més tardanes, de vegades amb influx francès, ca. 1400 (ff. 41v-46v)
gòtiques formades del s. XV (ff. 119v-120 i 120-132v)
gòtica del s. XV, de mòdul molt petit (ff. 133v-134)
gòtica rodona del s. XV (ff. 134v-135)
gòtica formada del s. XIV (f. 136)
Pictorial elements miniatures als folis 27 (difunt a la tomba), f. 30 (adoració del nen Jesús als braços de la Verge), f. 68 (mapamundi), f. 68v (mapa celestial), f. 133v (adoració de la Verge) i f. 134v (el Papa Nicolau). Les caplletres, de 3 i 6 unitats de pauta, tenen decoració senzilla a ploma, alternant els colors blau i vermell, llevat de la del f. 30, que és historiada; calderons en blau i vermell; rúbriques en vermell (en els ff. 1-80)
State justificació a ploma i a punta seca, amb línies de guia per als renglons i amb la primera línia escrita als ff. 1-113; els ff. 114-119 amb pauta a llapis i la resta a mina de plom
Music S
Condition els dos folis inicials, el foli preliminar i el final són moderns; la taula fou transcrita al s. XIX (en un foli que segueix als dos primers de guardes moderns) duu la taula, transcrita al s. XIX. L'antiga foliació, que ha desaparegut tallada per la cisalla o per la pèrdua de l'angle superior dret de nombrosos folis, fou realitzada per una mà de finals s. XVI o ja del XVII, que seguia una foliació anterior, coetània de la darrera fase de la confecció del manuscrit, ca. 1500, visible en alguns folis (p. e. ff. xc-xciiij); el manuscrit fou restaurat a mitjans dels anys cinquanta i es troba en bon estat de conservació
Binding moderna
Previous owners (oldest first) Montserrat: Monestir de Santa Maria perdut al s. XIX
Ciutadà de Vic (Floruit 1885) Vic 1885 (price: 450 duros) (Collell)
Associated Texts i un recull de pregàries i, amb les rúbriques en català, però amb el text en llatí un texid 1190 Desconegut, Llibre d'hores de la Mare de Déu i de la Creu, escrit 1301 [?] - 1400 [?] llatí
References (most recent first) Martín Pascual et al., eds. (2004), “Llibre vermell. Biblioteca de Montserrat [facsímil electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Soriano (1999), Inspecció personal
Collell (1997), “Montserratines. XVII”, J. Verdaguer. Montserrat, 2. Llegenda de Montserrat
Altés i Aguiló (1989), El llibre vermell de Montserrat [edició facsímil parcial]
Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 3-4
Olivar (1969), Els manuscrits litúrgics de la Biblioteca de Montserrat 17-20
Aramon i Serra (1964), “Els cants en vulgar del Llibre Vermell de Montserrat (Assaig d'edició crítica)”, Analecta Montserratensia
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 44 , n. y
Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia
Note segons el pare Olivar, l'any 1399 s'estava copiant el foli 56, ja que, en enumerar les sis edats del món, l'autor del passatge en qüestió fa constar que la sisena, que començà amb l'adveniment de Jesucrist, “j'a durat M.CCC.XC.IX anys”. El f. 137 conté una anotació en llatí commemorativa de la visita de Felip III l'any 1599; al verso es llegeixen diverses anotacions dels anys 1544-1550. El manuscrit es va perdre durant el s. XIX i retornà al monestir un cop es va localitzar i es va adquirir a un ciutadà de Vic en 1885. Aramon reprodueix els ff. 23v-26

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1471
Location in volume ff. 1-136
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1993
Col·lectiu. Llibre Vermell de Montserrat
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 1] Et quod anima sine corp[…] … [ 136] … tu uellaries en la tua custo[…]
Condition incomplet
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 465
Location in volume ff. 21v-27
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1374
Col·lectiu. Cançoner montserratí
Language llatí
Date compilat 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 21v] [… an]tiphona dulcis armonia … [ 27] … Dile cadauer eris Contra proxinum non leteris
References (most recent first) Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 3-4
Aramon i Serra (1964), “Els cants en vulgar del Llibre Vermell de Montserrat (Assaig d'edició crítica)”, Analecta Montserratensia
Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 201-225
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 73
Location in volume ff. 23v-24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1046
Desconegut. Los set gotxs recomptarem
Language català [?]
Date escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23v] Ballada dels goyts de nostre dona en uulgar cathallan. aball redon
text: L6os set gotxs recomptarem | et deuota ment cantant | humilment saludarem | la dolça uerge maria … [ 24] … que peccats foragitem | de nostranima mesquina | E uos dolçe uerge pia | uuyllats nos ho empetrar
Poetic Form balada
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 2, 7 x 6
References (most recent first) Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 276-9
Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 201-2
Note els versos cinquè i sisè, que constitueixen el refrany en llatí, no es tornen a transcriure en tota la composició. El text va acompanyat de notació musical
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3923
Location in volume ff. 25v-26
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2078
Desconegut. Inperayritz de la ciutat joyosa
Language català [?]
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 25v] I6nperayritz dela ciutat ioyosa | de paradis ab tot gaug eternal … [ 26] … del peccador mas conuertit uiuria | donques mece merce per karitat
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note amb notació musical
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2330
Location in volume ff. 27v-29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2665
Desconegut. Breu tractat de confessió
Language català
Date escrit 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS tit.: [ 27v] Jncipit breu tractat de confessio
rubr.: C3om uendras a confessio. si uols que \h/aie perfectio ha necessaries tres coses. La primera
text: Contriccio et dolor en te pensa dels peccats que has comeses e perpetrats … [ 29] … Et per peccats occults e amagats deu dar penitencies segretes e no publiques et segons que los peccats requiren. Et apres pot seruar la manera en absolre. segons ques seguex Et ego ex parte domini (…)
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 41
Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 204-210
Note Segueixen les fórmules d'absolució i d'altres disposicions sacramentals en llatí
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2332
Location in volume f. 56r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2667
Desconegut. Compendi de la doctrina cristiana
Language català
Date compilat 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 56] En poques paraules es conplida tota la nostra ley ço es:
text: A2mar deu sobre totes coses … [ 56v] … les quals duraran als dampnats tot temps perpetualment sens fi. A quibus penis liberare nos dignatis qui nos plasmati. Amen
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 47
Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 210-1
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2340
Location in volume f. 57
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2673
Desconegut. Exhortació a complir els manaments de la llei de Déu
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57] Si uols hauer la gloria celestial serua los manaments de nostre seynor deus. en altre manera no la pots auer … E son aquestes que se seguexen. Lo primer
text: N5o adoraras deus estranys mas sol .i. deus eternal … premut toç temps entre .ij. moles ço es mola de pahor et mola de speranca [sic]
Associated Texts en aquest mateix foli segueixen “Los articles de la santa fe catholica son .xij. los quals foren pronunciats per quescu dels .xij. apostols”, però amb el text en llatí de l' texid 3789 Desconegut, Els dotze articles de la fe (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1450
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 69
Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 211-2
Note al verso, nota sobre el baptisme. Segueixen al manuscrit unes Hores de santa Maria en llatí amb les rúbriques en català
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 255
Location in volume ff. 78-79v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4062
Desconegut. Manera de denunciar els peregrins els miracles
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78] Item pot seruar la manera segent o semblant en denuntiar als peregrins en general los miracles e gracies segons que ia es acustumat en lo dit loch
text: H4onrats senyors e dones gran consolatio e gran alegria deuem toyt hauer. Con la humil uerge mare del fill de deu plena \de/ tota gratia et benedictio madona sancta maria … [ 79v] … Are honrats senyors et dones recomptar uos he dos o tres miragles et fer uos he fi et c
References (most recent first) Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 213-217
Note segueixen textos en llatí
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 96
Location in volume ff. 133v-134
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1065
Desconegut. Capítols de la Confraria del Monestir de la gloriosa Verge de Montserrat
Language català
Date escrit 1415-06-10
Title(s) in witness Capitols dela confraria del monestir dela gloriosa verge maria de muntserrat, f. 133v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133v] Capitols dela confraria del monastir dela gloriosa uerge maria de muntserrat
text: E3N nom dela sanctissima trinjtat pare fill e sanct spirit … [ 134] … Segons que esta tot plenariament de lonch estes en laltre pagina que prop qujs segueix
References (most recent first) Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 201-21
Note al verso del foli 134 es copia la butlla d'indulgència plenària atorgada pel Papa Nicolau al confrares, que té el text en llatí i la rúbrica en català: “Indulgencia plenaria atorgada per papa Nicholau qujnt als confrares dela confraria dela gloriosa verge Maria de Monserrat”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1266
Location in volume f. 136r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1854
Desconegut. Mirall del pecador
Language català
Date traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
Title(s) in witness libre apelat miral del pecador lo qual feu monsenyer sent Agusti, f. 136
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136] assi comensa lo libre appelat miral del pecador lo qual feu monsenyer sant agusti
text: F6rares molt cars per tal com som … [ 136v] … e fora gitats los desiges e menys preses les riqueses tu uellaries en la tua custo
Condition incomplet
Associated MSS/editions manid 1773 MS: Bologna: Archiginnasio, A-275. Guillem de Pasinis, 1417-02 - 1417-04-08. Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona, Sol·liloquis (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1400 [?].
References (most recent first) Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 201-5
Note És una versió diferent de la de Bologna, Bib. Archiginnasio Ms. A-275
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3609
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1175
Desconegut. Rosa plasent, soley de resplendor
Language català [?]
Date escrit 1301 - 1400
Title(s) in witness Birolay de Madona Sancta Maria
Incipits & explicits in MS rubr.: Birolay de Madona Sancta Maria
text: Rosa plasent … quens face vos absent
Poetic Form virolai
Poetic Stanza 4 x 8
Language of witness català provençalitzat
Associated Persons Persona: Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP ( (aquesta obra, avui perduda, fou vista al manuscrit per))
References (most recent first) Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 297-9
Aramon i Serra (1964), “Els cants en vulgar del Llibre Vermell de Montserrat (Assaig d'edició crítica)”, Analecta Montserratensia 12-13, 49-51
Suñol (1910), “Un virolay antiguo de Montserrat (Inperayntes de la ciutat ioyosa)”, Revista Montserratina 347-348
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 7:152
Note Spaggiari deixa en suspens que aquesta composició, avui perduda, formés part del Llibre vermell, com suggerí el Pare Suñol, tot dient: “La sua supposizione, per quanto non improbabile, appare tuttavia priva di qualunque fondamento oggettivo” (p. 297). De fet, aquesta versió ens ha arribat gràcies a la còpia que féu el dominicà J. Villanueva. Per altra banda, Suñol indica l'exitència d'una versió diferent i la transcriu, però es limita a indicar, sense més precisions, que aquesta versió l'extreu d'un imprès barceloní de 1582
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-02