Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1057
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
City, library, collection, & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9344
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 170-177v (fol. mod.)
ff. 182-189v (fol. ant.)
ff. 170-177 (Perarnau)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 170] Aquest es lo desconort que maestre Ramon lull feu en sa vellesa com viu que lo papa ne los altres senyors del mon no volgueren metre orde en conuertir los jnfeels segons que ell los requeri moltes e diuerses vegades
acc.: [ 170v] [D]5eus ab vostra / virtut comens est desconort. | Lo qual faç en xantan / per ço que men conort (…) Que res no veig ne aug don me vinga confort
text: Q2Vant fuy gran e senti del mon ça vanitat. Comencey a far mal e entrey en peccat … [ 177] … Pusque ses mes tan fort en ma societat. E fayts per ell complir ço en quay poch auençat. Cami aiudats auançar christiandat
colofó: F2Init es lo desconort que Ramon ha scrit. E en lo qual del mon lordonament ha dit … [ 177v] … Que ala fe christiana no sera contradit | Aquest bell desconort / do al sant spirit. | Ffo fet a gloria e alahor de nostre senyor deu en lany Mil docents vuytanta sinch
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 2 x 12, 1 x 11, 2 x 12, 1 x 10, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 183, 223, 228, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés. Els versos estan escrits a línia seguida
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28