Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10579
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs
Date / Place promulgat València 1365
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject València
DRET
FURS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9612
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness f. cxxxra-vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1365
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxra] Furs feyts per lo senyor rey en pere en lo setge de muruedre en lany .M.ccc.lxv
tit.: Ad quos reuertantur bona recuperata a detentione regis Castelle
dispositio: [I]6tem que conquerits e cobrats aquells castells viles e lochs los quals ara son a ma del rey de castella … [ cxxxvb] … ab veu de crida en cascuna ciutat vila o loch del dit regne aço sia obseruat
Record Status Created 2007-10-10
Updated 2008-01-16