Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1056
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1031
Title of volume FRA PERE RIUS | SIDRACH | FLOR DELS SANTS | JAFUDA BON SENYOR | CATO | PROVERBIS DE SALOMO | 1031 ( al teixell)
Copied 1401 - 1410

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-206 + 1 s/n + II (foliació moderna a llapis)
ff.: II + 1-8 + 17-221 + II (foliació moderna gravada)
Collation [1]-[5]16 [6]20 [7]8 [8]26 [9]36 [10]-[11]18
Page Layout 2 columnes (ff. 9-13v, 17-100v, 156-170ra, 171-197v i 199v-205ra)
1 columnes (ff. 101-108, 109-139 i 140-155)
37 línies (ff. 11 i 186)
35 línies (f. 19)
28 línies (f. 102)
38 línies (ff. 110 i 172)
30 línies (ff. 141 i 158)
Size pàgina 288 × 215 mm (f. 11 (primera unitat codicològica))
caixa 203 × 153 mm
columna 203 × 68 mm
caixa 209 × 154 mm (f. 19 (segona unitat))
columna 209 × 68 mm
caixa 228 × 165 mm (f. 102 (tercera unitat))
caixa 220 × 148 mm (ff. 110 i 141 (quarta i cinquena unitats))
caixa 236 × 162 mm (f. 158 (sisena unitat))
columna 236 × 74/73 mm
caixa 217 × 152 mm (f. 172 (setena unitat))
columna 217 × 68 mm
caixa 216 × 156 mm (f. 186 (vuitena unitat))
columna 216 × 69/68 mm
Hand semigòtica de bona factura (primera unitat codicològica (ff. 9-13))
semigòtica amb influència de la bastarda (segona unitat codicològica (ff. 17-100))
gòtica cursiva (tercera unitat codicològica (ff. 101-108))
semigòtica de cos menut amb influència de la bastarda (quarta unitat codicològica (ff. 109-139))
gòtica semblant però amb més tendència a la cursivitat (cinquena unitat codicològica (ff. 140-155))
semigòtica a dues columnes (sisena unitat codicològica (ff. 156-170))
lletra més descurada (setena unitat codicològica (ff. 171-185))
gòtica més formada (vuitena unitat codicològica (ff. 185v-204))
Watermark arc amb sageta (a la primera, setena i vuitena unitats codicològiques) (semblant a Briquet 796, Lucca: 1390-94, var. Bruxelles: 1390-91, Sienna: 1392-99, Ausbourg: 1393;)
cercles dos cercles atravessats per una antena amb creu (a la tercera, cinquena i sisena unitat codicològiques) (semblant a Briquet 3187, Sienna: 1328 i Briquet 3190, Sienna 1349-51)
corn de caça penjat d'un cordill (a la segona unitat codicològica)
destral (al f. 110 (quarta unitat codicològica))
gall (a la quarta unitat codicològica, f. 135, i a la sisena)
sirena sirena (al f. 93 (segona unitat codicològica))
Pictorial elements Rúbriques espai en blanc (primera unitat codicològica)
Caplletres: sense executar, marcades amb lletres de guia (primera unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (segona unitat codicològica)
Caplletres: alguna inicial també en vermell (f. 18va) però manquen gairebé la totalitat assenyalades amb lletres de guia (segona unitat codicològica)
Calderons en vermell (segona unitat codicològica)
Altres: senyals de nota al marge (segona unitat codicològica)
Altres: sense cap mena de decoració (tercera unitat codicològica)
Rúbriques espai en blanc (quarta unitat codicològica)
Caplletres: en vermell fins al f. 123, la resta sense realitzar (quarta unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (cinquena unitat codicològica)
Calderons en vermell (cinquena unitat codicològica)
Caplletres: en vermell (cinquena unitat codicològica)
Altres: tocs en algunes lletres en vermell (cinquena unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (sisena unitat codicològica)
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell (sisena unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (setena unitat codicològica)
Calderons en vermell (setena unitat codicològica)
Tocs de color tocs en algunes (setena unitat codicològica)
Altres: detalls en vermell (setena unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (vuitena unitat codicològica)
Caplletres: en vermell (vuitena unitat codicològica)
Calderons en vermell (vuitena unitat codicològica)
Other features Justificació: a punta seca (primera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia en blanc, suspesa sota la línia de justificació superior (primera unitat codicològica)
Perforacions: rodones visibles al marge superior assenyalant els límits verticals de la caixa, també es veuen les horitzontals (primera unitat codicològica)
Justificació: a mina de plom (segona unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc o trepitjada (segona unitat codicològica)
Perforacions: visibles als marges, prop dels talls, a totes les dimensions (segona unitat codicològica)
Justificació: no es veu cap mena de justificació (tercera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia escrita (tercera unitat codicològica)
Perforacions: sense perforacions visibles (tercera unitat codicològica)
Justificació: a mina de plom (o tinta molt fluixa), amb quatre línies que es creuen i arriben fins als marges (quarta unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia com escrita encara que estigui trepitjada (quarta unitat codicològica)
Perforacions: fetes per un punxó visibles als quatre angles de la caixa (quarta unitat codicològica)
Justificació: a mina de plom amb quatre línies que es creuen i arriben fins als marges (cinquena unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita o trepitjada (cinquena unitat codicològica)
Perforacions: les perforacions es troben situades no als angles de la caixa sinó als marges, són rodones i molt menudes (cinquena unitat codicològica)
Justificació: a punta seca (sisena unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc (sisena unitat codicològica)
Perforacions: visibles a prop del tall al peu de l'intercolumni i als angles de les caixes, rodones però més grosses que al text anterior les inferiors i les dels angles de forma inclinada (sisena unitat codicològica)
Justificació: la setena unitat podria estar formada per folis pautats per la mà anterior i reaprofitats aquí, tot i que no es respecta del tot la caixa (setena unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia com en blanc (generalment és en blanc, de vegades l'escriptura hi penja) (setena unitat codicològica)
Justificació: a punta seca (vuitena unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: no (vuitena unitat codicològica)
Pautat: amb línies de guia per als renglons (vuitena unitat codicològica)
Perforacions: rodones a prop dels talls (vuitena unitat codicològica)
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior contemporanis de la còpia però a partir del f. 100v afegits per una mà posterior, quaderns 9-11 sense reclam
Condition volum format per vuit unitats codicològiques diferents: ff. 9-13, 17-100, 101-108, 109-139, 140-155, 156-170, 171-185, 185v-204. Són en blanc els ff. 1v-8v, 22r-24v, 139v, 155v, 170v, 198v-199r i 205v-206r; volum amb algunes taques d'humitat. La foliació moderna a llapis en substitueix una altra a llapis també, esborrada i substituïda per l'actual quan es va reordenar la part final del volum i que es pot veure encara en un dels microfilms de la biblioteca. Al foli final hi ha una filigrana que sembla una sola de sabata sobre un corondell irregular, no apareix a Briquet
Binding moderna, volum folrat amb tela i el llom en pergamí, restaurada el 1988
Previous owners (oldest first) Joan Llorens (Lloc vinculat Ciutat de Mallorca)
Joan Tagamanent (Lloc vinculat Ciutat de Mallorca) 1457 o 1458
Pedro Sánchez Muñoz y Gamir (Naixement 1430) Ciutat de Mallorca 1457 1458 (price: 30 sous)
Mariano Sánchez-Muñoz y Chlusowiez, Barón de Escriche
Other Associated Texts cnum 3142 MS: Pseudo-Marcus Porcius Cato… Llibre de Cató (tr. Desconegut), traduït 1462-06-27. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 309, 1301 - 1500
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BdC 1031 (2000)
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Avenoza (1991), “Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines”, 364-7
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:486
Tractat a: Monfrin (1964), “La bibliothèque Sánchez Muñoz et les inventaires de la bibliothèque pontificale à Peñiscola”, Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis 250, 260 , n. A 5 = B 52
Tractat a: Wittlin (1962), “Les manuscrits dits del Papa Luna dans deux inventaires de la bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2) 16-7
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 94 i 162
Tractat a: Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
Note miscel·lània de tractats religiosos i morals. Al f. 1 hi ha una anotació sobre l'adquisició del volum transcrita per Wittlin en l'article citat. Foliació hebrea de quadern al marge inferior exterior del vuelto. Els textos dels folis 1-205 estan escrits a dues columnes; la resta a tota plana

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1282
Location in volume ff. 9ra-13vb + 17ra-100va (fol. moderna a llapis)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1866
Pere Rius. Exposició del Salm Miserere mei Deus
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Title(s) in witness La dispossicion del salmo miserere mey Deus en romanz
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] [L]3a alteza del loger glorios qui la pot mezurar con sie de aquel les coses que son diuinals quiy pot terme posar quant nj vuyll … [ 100va] … a morbo culpe et pene Qui viujs et Regnas Deus rex
Note Text en llatí (oracions) i català (glosses)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1523
Location in volume ff. 101-108rb (fol. moderna a llapis)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2069
Pere Rius. Novella obra de mestre P. Rius sobre els salms
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101] Comensa nouela obre de mestre .p. rius del orde dels frares de sancta maria del carme mestra en sancta theologia
text: [c]om [la darrera lletra ratllada] lo psalm prophetical no ten solament es segura e diuina deffension da quel sperit qui es empetxat e retengut … [ 108rb] … Exaudi deus. Lxiij. Laudate dominum. Cxlviij
References (most recent first) Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Note tot a ratlla tirada excepte el darrer foli, a dues columnes
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 265
Location in volume ff. 109-139 (fol. moderna a llapis)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1199
Desconegut. Llibre de Sidrac el filòsof (1-88)
Language català
Date escrit 1291 ca.
Title(s) in witness Sidrach lo filosof fontana de ciencia
Incipits & explicits in MS text: [ 109] E7n lo temps dun Rey de lauant quj hat nom Rey bocius Rey duna gran terra e prouincia … [ 139] … quj ab lo pare enb [sic] lo sant esperit viu e regna deus per tots los segles dels segles. AMEN
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Hic liber est scriptus qui scripsit sit benedictus amen. Quj scripsit scribat semper cum domino viuat amen
Condition incomplet
References (most recent first) Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomo, lo libre de Cato, fets estampar complerts, per primera vegada amb un pro lech y documents
Minervini (1982), Il “Libro di Sidrac”. Versione catalana , n. AU
Note només conté les primeres 88 preguntes. Escrit al marge del foli 139, per una mà moderna a llapis, es llegeix: “Cap. XCVIII”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 598
Location in volume ff. 140-155 (fol. moderna a llapis)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1457
Pseudo-Bernardus Claravallensis. Llibre de meditació
Language català
Date escrit 1153 ad quem
Title(s) in witness Suma de la misericordia la quall nostre Senyor Deu feu a cascuna anima
Incipits & explicits in MS prol.: [ 140] M3olts son qui saben moltes cozes e no saben ni conexan si matexos … a la conaxença de nostre senyor deu
rubr.: De la anima del hom com es ffeyta a ymatge e senblansa de deu e axi deu resenblar aquel qui la ffera
text: Q2uant aso que es djns mj trop .iii. cozes e en ma pensa per les qualls yo … [ 155] … Pus suaument redoble a nostre senyor homilitat ferma que vertut superbiosa
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 199
Location in volume ff. 156ra-170ra (fol. moderna a llapis)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1144
Desconegut. Explanació de la flor dels Salms del Saltiri
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 156ra] Asso es la esplanacio de la flor dels salms del seltiri
text: C2on una nobla dona e de sancta uida fos asa[si]nada per moltes gens … [ 170ra] … gloria e al fil e al sant esperit qui sens fi uius e Regnes per tots tems jn secula seculorum Amen
colofó: Ffinit es lo libre de la flor dels salms del seltiri
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 544
Location in volume ff. 171ra-185rb (fol. moderna a llapis)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1421
Jafudà Bonsenyor. Paraules de savis i de filòsofs
Language català
Date escrit 1291 - 1298
Title(s) in witness Paraules de savis e de philosophs
Incipits & explicits in MS prol.: [ 171ra] C3on lo molt alt e molt noble e molt podaros senyor en Jacme per la gracia de deu Rey darago de cicilia de Mallorcha de valencia … torn les dites paraules de arabich en romans axi com a auant es contengut en aquests capitols qujs seguexen
text: E6N aquest segle son seyors los franchs E en laltre cells quj temen deu … [ 185rb] … que sie ben feta que la gent no deman en quant fon fete mas djen tenbe [sic] es feta
colofó: Ffinito libro sist laus gloria christo Amen
References (most recent first) Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1260
Location in volume ff. 185va-191vb (fol. moderna a llapis)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1849
Pseudo-Marcus Porcius Cato. Llibre de Cató
Language català
Date traduït 1462-06-27
Title(s) in witness lo libre de Cato trasladat de lati en pla
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 185va] Assi comensa lo libre de cato transladat de lati en pla.
prol.: C3on yo age per pensat en mon cor que molts homens enrren en la carrera … cor legir e no entendre es menys preament deles escriptures e del maestre.
text: Prjmerament tem deu e ama e honra ton pare e ta mare. e ama e ajuda a tos parents … [ 191vb] … cor la breutat del entenjment ha fets hornodar de .ij. en dos los damunts dits versos.
colofó: Assi fjnes lo libre de Cato
Note a partir d'aquesta obra la foliació del microfilm no es correspon amb l'actual del ms. que ara fa seguir el f. 202 (numerador antic) pel 213 (numerador antic). Així, el llibre de Cató ocuparia els ff. 119va-202vb + 213ra-215vb (numerador antic), amb una foliació a llapis diferent al microfilm, fet abans que es recomposés l'ordre d'aquesta part
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1375
Location in volume ff. 192ra-194va (fol. moderna a llapis)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4191
Desconegut. Proverbis (Prov. 1-6)
Language català
Date compilat 1351 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness Proverbis de Salomo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 192ra] Comensen los prouerbis de salamo
text: Mit tu matex en doctrjna e daras a molts bon exjmpli … [ 194va] … No guarts qui est ne don vendras ques que faces aquel feras
colofó: Assi fjnen los prouerbis de salamo
References (most recent first) Puig i Tàrrech (2004), Inspecció personal
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 819
Location in volume ff. 194vb-197vb ([?])
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3643
Desconegut. Salms penitencials en pla
Language català
Date traduït 1301 - 1400 [?]
Title(s) in witness Los vii salms penitencials en pla
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194va] Assi comensen los .vij. salms penetencials en pla
tit.: Domjne ne jn furere dei
text: S3enyor ver deus pare tot poderos yo peccador fort colpable e no digne prech uos … [ 197vb] … Senyor e sien perduts tots aquels quj trebaylen la mja anima car yo son lo teu serf
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1270
Location in volume f. 209va-vb (fol. gravada)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1857
Pseudo-Bonaventura. Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina
Language català
Date traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
Title(s) in witness Les oracions de l Ave Maria del Pater Noster e de la salve regina
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199va] comensa lo pater nostre en pla
text: P2are nostre que es en lo cel santificat si a lo teu nom … [ 199vb] … apres aquest exil o mjserjcordiosa o piadosa o dolsa marja
References (most recent first) Llabrés i Quintana (1886-89), “Oraciones catalanas antiguas”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana 2
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10161
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2469
Desconegut. Jesu Christ jo creu fermament
Language català
Incipits & explicits in MS text: Ihesu Xrist jo creu fermament … Pregats per mi merce us sia
Poetic Stanza 20 vv.
Note segons l'article de Gabriel Llabrés, aquest poema ha estat copiat en el manuscrit avui custodiat a la Biblioteca de Catalunya (ms. 1031), però, després d'haver realitzat la consulta d'aquest manuscrit, no hem localitzat el foli on es troba aquesta còpia
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 72
Location in volume ff. 200ra-205ra (fol. moderna a llapis)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1045
Desconegut. En nom de uostre Fiyl, verge que tots bens guia
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200ra] Aquesta es la aue maria posade en rjms
text: En nom del uostre fiyl uerge que tots bens guja. | Vul dir uostres saluts les quals ausis sel dia | Cant uos uench Gabriel quius dix aue maria … [ 205ra] … Mas quel hi trop tals obres que non sia hiros | E quens do paradis daquel es poderos | Lo qual poseyran mjsericordiosos [sic]. Amen
Poetic Stanza 355 vv.
Note quatre dels versos d'aquest testimoni han estat ratllats
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-02