Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10551
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3775
Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de cort
Language català
Date escrit 1512
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/31409 | Antic R-31409
Imprint Barcelona: Pere Montpesat, 1550 ca.
Location in witness ff. j-xii
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ j] Ordinacions dela Cortge|neral celebrada per la Sere-|nissima Senyora Reyna dona [sic] Germana | com a loctinent General del molt alt Catho|lic princep lo senyor Rey don Ferrando en | les segones Corts generals de tots los Reg|nes enla vila de Monço. Sobre lo redres | del general he [sic] Deputaco [sic] del principat de ca|talunya:e officials de aquell en semps ab al-|tres ordinacions nouament fetes enla Pri-|mera Cort de Barcelona celebrada per la | Sacra Cesarea Catholica y Real Mage-|stat de don Carles: Elet en Rey dels Ro-|mans y sdeuenidor [sic] Emperador&c. Enla pri|mera cort de Barcelona celebrada enlo mo|nestir de sant Francesch dells [sic] frares menors |de dita ciutat de Barcelona en Lany |M.D.xij
text: [ ij] En Nom de Nostre Senyor Deu Jesu Christ sia a tots Cosa manifesta que la Cort general del principat de Cathalunya conuocada e congregada en Corts generals … [ xv] … En la Iglesia de Santa Maria de la vila de Monço en la qual la dita cort se celebraua lo segon dia del mes de Setembre del Any de la natiuitat de Nostre Senyor: Mil.D.xij. presents […] per testimonis a les dites coses apellats: e nosaltres tres notaris: e escriuans deuall scrites
conf.: [S]2Ignum mei Iacobi … cum supraposito in linea quarta vbi interlineatur que
Record Status Created 2008-10-16
Updated 2013-05-20