Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1054
Authors Desconegut
Titles A honor del meu Senyor
Bíblia rimada de Sevilla
Bíblia AT. Bíblia NT
Incipit & Explicits text: A honor del meu Senyor | Jhesuchrist nostre salvador … la gràcia de Jhesús qui és Salvador | sia ab tots vós e nostre Redemptor. Amén
Date / Place traduït 1282 a quo - 1313 ad quem (J. Miret i Sans (indica però 1325 com data “ad quem”))
traduït 1290 [?] - 1313 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Romeu Sabruguera (Fra), OFM [?]
Traductor: Desconegut [?]
Dedicatari: Marquesa de Cabrera, Vescomtessa de Cabrera
Associated Texts texid 5710 Desconegut, Aprés Ochozias, rey d'Irael (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5496 Desconegut, Aprés que Jesús fo crucificat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5498 Desconegut, Ara vos vuyl dir e comtar, escrit 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5491 Desconegut, Cant Cirus fo mort, hom graciós (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5712 Desconegut, Cant nabugodonosor ab degastat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5709 Desconegut, Cant tot ayso fo ja passat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5702 Desconegut, El segon libre és escrit (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5494 Desconegut, En Grècia ac .i. senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5707 Desconegut, En Ramathaym ac .i. prodom (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5711 Desconegut, En neptalim ac .i. prodom (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5713 Desconegut, En Àsia ac .i. senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5706 Desconegut, L'altre libre és apel·lat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5701 Desconegut, Lo primer libre és nomnat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5704 Desconegut, Lo quart libre és nomenat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5705 Desconegut, Lo quint Deuteronomi és apel·lat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5703 Desconegut, Lo ters libre és apellat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5493 Desconegut, Los proverbis de Salamó (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5708 Desconegut, Pus la batayla fo estada (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5490 Desconegut, Puys Daniel fo per mort finat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5497 Johannes, Apocalipsi que Déus revelà (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5495 Mattheus… El temps de Herodes, qui fo senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Bibliotheca Turneriana. Catalogue of the first (second) Portion of the Library of the late Robert Samuel Turner, esq. (…) wich will be sold by auction, by Messrs. Sotheby, Wilkinson & Hodge auctioneers (1888) , n. 580
Tractat en: Poy (2003), “Introducció a l'estudi històric de la Bíblia en llengua catalana”, Butlletí de l'Associació Bíblica de Catalunya
Tractat en: Puig i Tàrrech (2001), “Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia”, El text. Lectures i història
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 229 , n. 0.65 (Dc:14)
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:117-21, il·lustració p. 118
Tractat en: Ukas (1983), “New research on the Biblia rimada: the apocryphal legends”, Actes del tercer Col·loqui d’estudis catalans a Nord Amèrica (Toronto 1982). Estudis en honor de Josep Roca-Pons
Editat a: Ukas (1981), “The Biblia rimada de Sevilla. A critical edition [tesi]”,
Editat a: Coromines (1959), “The Old Catalan Rhymed Legends of the Seville Bible”, Hispanic Review 363-380 (ed. parcial)
Editat a: Miret i Sans (1916), “El llibre de Daniel de la Bíblia catalana rimada de Sevilla”, Revue Hispanique 75-133 (ed. parcial)
Editat a: Moliné i Brasés (1910), “Llegendes rimades de la Bíblia de Sevilla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 395-409 (ed. parcial)
Tractat en: Miret i Sans (1909), “Notes biogràfiques d'en Pere Salvatge y Fr. Romeu Sa Bruguera ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la XIIIa centúria”, Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó dedicat al rey en Jaume y a la seua época. Ab lo patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona = Congreso de Historia de la Corona de Aragón dedicado al rey D. Jaime y a su época. Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona 155-169 (ed. parcial)
Note Turner tenia una còpia en pergamí, en lletra moderna, tipus de lletra que el catàleg oposa a la antiga o gòtica
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 81
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-7-6 (BITECA manid 1065)
Copied 1351 - 1400 ca. (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. 1 prel. + jra-ccira ff. 1ra-201ra
Title(s) Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem A. T.
Incipit & Explicits índex: [ 1ra prel. = 1 mod.] […] Cant daujd entra en la tenda de saul … [ 1vb prel. = 1 mod.] … Del angel quj feri en la host […] nacherib
rubr.: [ jra = 2 mod.] En nom d[e deu] comensa la biblia Rimada e en romans
prol.: A5 honor del meu senyor | jhesu christ nostre saluador | Que per nos uolc en creu morir | E dur martirj soferir … [ jrb = 2 mod.] … E prec tots \cels/ qui lalegiran | Ho escriure la uolran | Que no deyen les rimes afolar | Nel lengage cambiar
rubr.: Dela creacio del mon. Genesis
text: L6o primer libre es nomnat | Genesi primer pausat | En que deu tot lo mon crea | Cel e terra gint orna … [ ccjra = 201ra mod.] … axi com daquel qui es uer fiyl de deu ple de gracia. E de ueritat
Condition acèfal
Poetic Stanza 28403 vv. (Mahiques)
Note manca part de la taula. Al centre del marge superior “Genesis” titre courrant que es repetirà a cada foli. A l’incipit del text, vers primer el mot “nomnat” duu la segona “n” subpuntuada, segurament per ometre-la considerant-la un error d’escriptura
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-26