Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10536
Authors Desconegut
Titles Salutifera preparació per a l'incert dia i hora de la mort
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Subject RELIGIÓ
MORT
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7941
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, XVI/83 (BITECA manid 2795)
Imprint València (regne) (Moll): Joan Vinyau, 1521 ca. (Jaume Moll)
Mallorca (regne) (Condeminas el suposa possiblement també imprès aquí): 1501 [?] - 1525 [?] (Vindel - María Condeminas)
Location in witness ff. A ij-B viijv
Title(s) Desconegut, Salutifera preparació per a l'incert dia i hora de la mort, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ A ij] Prolech enlo tractat intitulat salutifera preparacio per al incert dia e hora dela mort
prol.: D4Octrina es catholica del glorios sanct gregori: que totes les operacions de iesus saluador nostre son estades vna retgla e clar exemple: lo qual seguint los qui enla present vida militen: no podem errar lo dret cami dela celestial patria … [ A ijv] … Prenent exemple del redemptor nostre: lo qual en lort apartat dels seus dexembles: e constituit en agonia: presta ab viues lagremes e gotes de sanch: tres vegades orant adeu lo pare: segons lo gran propheta dauid auia preuist: dient. Yo fuy molt entrestit enlo exercici dela passio mia. | La primera part dela present obra deduhida en dotze documents: e auisos.
rubr.: En lo primer document se mostra que lo pacient deu esser induhit a rebre ans de totes coses lo saludable sagrament de penitencia per lo sacerdot: ymitant a Jesu christ qui lo primer que preyca fon penitencia dient: feu penitencia e acostar sea lo regne del cel.
text: C3Om sia cosa manifesta: que molt pochs cristians en sanitat se disponen: e preparen affer penitencia: e esmena de sos pecats … [ B viijv] … dauant los sants angels e altres sancts e sanctes de paradis. que en aquesta santa fe: en la plena e perfeta creença e confessio de aquella: y en vera penitencia vull humilment estar viure e morir: renunciant al esperit maligne e contrastant a aquell e no consentint a alguna contraria temptacio de aquell: ans me prostre senyor ara per tostemps
Record Status Created 2007-10-01
Updated 2007-10-02