Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10534
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11202
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició en què es reclama l'acompliment d'uns acords de la cort de 1302
Language català
Date promulgat 1303-02-14
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 2 | Antic caja 2 núm. 2
Copied 1347 a quo (doc. principal del volum)
1499 - 1501 (docs. afegits)
Location in witness ff. cxiijv-cxv
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ cxiijv] Stipulacio facta per dominum Regem vniuersitati valencie quod promiserat tenere eidem
invoc.: [E]n nom de nostre senyor
intitulatio: Sapien tots quj la present carta [f. cxiiij] veuran que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … Comte de Barchinona
dispositio: Entenents a pau e a justicia e abon estament del Regne de valencie haguessem en lany passat manada e celebrada cort general en la Ciutat de Valencia aprelats, Religioses, richs homens Cauallers e homens de viles del dit Regne a supplicacio llur haguessem atorgades ales vniuersitats dela dita Ciutat e viles nostres del Regne damunt dit gracies e libertats e franquees segons que per los capitols ordenats de la dita cort e perprjujlegis nostres clarament apar E enlaquella … [ cxv] … contrauenjr null hom
datatio: Datum valencie .xvjo. kalendas Marcij anno domini Mo. CCCo. tercio accidentalis. [?] S.
Note segueix en llatí fins al f. cxxiiij
Record Status Created 2008-10-08
Updated 2012-02-14