Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10532
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2618
Jaume II, Rei de Mallorca. Furs
Language català
Date promulgat 1301-01-21
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 2 | Antic caja 2 núm. 2
Copied 1347 a quo (doc. principal del volum)
1499 - 1501 (docs. afegits)
Location in witness ff. ciij-cvjv
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ciij] Quedam capitula perpetua in generali Curia Ciuitati et Regno Valencie concessa
invoc.: [E3]n nom de nostre senyor
intitulatio: Com nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … e Comte de barchinona
pream.: entenents a pau e a justicia e bon estament e reformacio e tranqujllitat dela nostra terra … fem los capitols deius seguents
dispositio: [P2]rjmerament establim e ordenam per tots temps quel procurador el batle general del Regne de valencie … [ cvj] … si nos nols haguessem comanats
conf.: [A2]cta fuerunt dicta capitula lecta et publicata de mandato dominj Regis in ecclesia sancte Marie maiorjs Ciujtatis valencie in plena Curia presentibus venerabili Raymundo … quj ad curiam conuenerant
datatio: supplicationem dictam die dominjca duodecimo kalendas februarij anno dominj Mo. CCCo. primo.
auten.: Signum Jacobi dei gratia Regis aragonum … statujmus et approbamus
testimonis: Testes sunt .G. de angularia … et multi alij
certificació: Sig ✠ num mei Gujllermj palazinj predicti dominj Regis scrip-tori [f. cvjv] … loco die et anno prefixis
Note segueix un document en llatí
Record Status Created 2008-10-08
Updated 2012-11-09