Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10527
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2788
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales ( Fons Serrano Morales:), 3511 (2) | Antic Gómez Senent, 112
Imprint Jaume de Vingles para Llàtzer Millà, 1536-01-26
Location in witness ff. 21-34
Incipits & Explicits in witness tit.: [ 21] Concessa ad suplicationem Stamenti ecclesiastici
text: I4N nomini domini nostri iesu christi. Pateat vniuersis Quod nos Ferdinandus dei gratia rex Aragonum [sic] (…) et prouisionibus tenor per ordinem sequitur in hunc modum. Sacra Catholica Real Maiestat Lo stament Eclesiastich supplica a vostra Real Maiestat: que sia obseruat e confirmat lacte de cort fet a nou del mes de Abril del Any mil quatre cents cinquanta sis enles corts que en dit temps se celebraren en barçelona … [ 33v] … Decernentes irritum et inane si quid et quic quid contrarium contigerit modo aliquo accepretantes [?]. Jn cuius rei testimonium .etcaetera.
colofó: Acaben les dites constitucions actes e capitols de cort en la present obra stampats qui han sguart al bon orde dela iusticia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de cathalunya Per Jaume de Uingles: a despensas de mestre Bartomeu aguilar librater del general del principat de Cathalunya A dos del mes de Noembre Lany Mil Cinchcents e deu. Cum priuilegio.
tit.: [ 34] Taula dels presents actes capitols de cort priuilegis et caetera. Comensada a la fi de .lx. capitols en les presents cnstitucions contenguts consecutiuol
índex: [ 34ra] Primo. Que vsatges constitucions e priuilegis sien seruats. … [ 34rb] … Altre capitol atorgat sobre les dites leudes e drets. Feneix la taula.
Record Status Created 2008-10-01
Updated 2012-02-16