Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10515
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date / Place promulgat Barcelona 1508
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9503
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1932 (BITECA manid 2337)
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.
Location in witness ff. 60v-64
Title(s) Gremi de garbelladors, Ordinacions del gremi, promulgat 1508
Incipit & Explicits rubr.: [ 60v] Sentencia arbitral donade per los honrats en Johan duran e Johan alfonso entre en Jsac alfonso garbellador en nom del ofici de garbelladors den Johan pugis e Damia mascaro garbelladors deblat en podeu den Steue solej notari de Barchinona a .vj. de Octubre del any dela natiuitat de nostre Senyor M.D.viij.
intr.: L5os noms de nostre senyor den ihesu christ e dela sua beneyda mare … [ 61v] … e declaram en la forma e modo seguent
text: P2rimerament nosaltres dits arbitres e garbelladors lohant e aprouant rattificant e confirmant la demunt dite ordinacio … [ 63v] … axi del compromes com dela present ma arbitral sentencia [f. 64] Lata fuit predicta sentencia
Record Status Created 2007-05-28