Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10511
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date / Place promulgat Barcelona 1461
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9499
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1932 (BITECA manid 2337)
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.
Location in witness f. 45r-v
Title(s) Gremi de garbelladors, Ordinacions del gremi, promulgat 1461
Incipit & Explicits rubr.: [ 45] A x de Noembre del any Mil .cccc. Lxj. entre les altres ordjnacions fets per los consellers e consell dela Ciutat de Barchinona la ordinacio seguent
text: A7ra hoiats tot hom generalment per manament den Johan baig mercader Admjnistrador deles places del blat … [ 45v] … feta empero perla dita Ciutat e no en altre manera. Jtem ordonaren los dits consellers e prohomens etc
Record Status Created 2007-05-28