Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1050
City and Name Oxford: University of Oxford, Bodleian Library
Former Name Bodleiana
Address Broad St.
Oxford OX1 3BG
United Kingdom
Telephone (01865) 277000 (Telèfon)
(01865) 277182 (FAX)
Staff R. P. Carr, Director
References (Most recent first) Tractat a: Meer et al. (1998), World Guide to Libraries: , n. 31060
Catàleg de: Batista i Roca (1915-16), “Catàlech de les obres lulianes d'Oxford”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note Biblioteca fundada el 1602
Internet http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1630 Ashmole 1483 MS: 1501 - 1600. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
manid 1193 Can. ital 147 MS: 1301 - 1350. Desconegut, Llibre de Sidrac el filòsof (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 2228 Bodleian Or. 9 | Antic Arch. B. 14 | Antic 3003 | Antic S. C. 3003 | Antic 1136 MS: 1476 - 1500. Anònim jueu, Oracions hebrees amb traducció catalana, escrit 1500 ad quem.
manid 1182 Canon. liturg. 251 MS: 1351 - 1400. Desconegut, Llibre d'hores (Rúbriques), escrit 1400 - 1500.
manid 2131 Lyell 98 MS: 1401 - 1500. Anònim jueu, Al tehal·lel passà qui primer donà, escrit 1301 - 1450.
manid 1214 Span. c. 13 | Antic Catalan c. 1 | Antic S. C. 32608 MS: 1391 - 1400. Confraria dels clergues, Ordinacions, escrit 1240 - 1400.
copid 1836 fol. Δ 219 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2017 4o C 11 Jur. Seld. Ed.: Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1873 A A 16 Art. Seld | Antic C. 29. Art. Seld. Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2023 Antiq. d.S.1558.1 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1092 Auct. 3 Q 4.23 Ed.: València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1067 Auct. 5Q inf. 2.24 Ed.: València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
copid 3235 Inc.e.S1.1499.1 Ed.: València: Cristòfol Koffman, per a València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
copid 2022 Mason L 50* Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1974 Vet. B1 f.23 | Antic 285.o.151 Ed.: Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2021 Vet. G1 c.5 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2020 Vet. G1 c.9 Ed.: Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-06-24