Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10505
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date / Place promulgat Barcelona 1487
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9493
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1932 (BITECA manid 2337)
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.
Location in witness ff. 25-27v
Title(s) Gremi de garbelladors, Ordinacions del gremi, promulgat 1487
Incipit & Explicits text: [ 25] E2n nom de nostre Senyor deu e dela gloriosa verge Maria delas dolors e del beneuenturat mossen sent Bernadi Dilluns que comptauem .xxviij. del mes de Maig del any .M. cccc lxxxvij. fou aiustat consell per en Johan pugis … [ 27v] … perlos promens e consols delany present com encare per los promens econsols dels anys esdeuenidors
Record Status Created 2007-05-28