Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10504
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1823
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga)
Language català
Date celebració 1383 - 1384
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 173
Copied 1301 - 1399 (text principal)
1501 - 1699 (taula)
Location in witness ff. 28-47 (mod.)
Incipits & Explicits in witness intr.: [ 28] die martis xx mensis Nouembris anno Anatiuitate dominj Mo ccco lxxxo fuerunt presentata capitula jnfrascripta honorabilj francischo sagarrjga mjljtj Gubernatorjs Regnj Majorjcharum per venerabilis ciujtatis Majoricha juratos
pream.: Proferta jnffrascrjpta … videlicet octaua die mensis octobre Anno anatiuitate dominj Mo ccco lxxxo jn quaquiem proferta fuerunt oblata Capitula jnfrascrjpta et per dominum regem prouisa present jnffine cuius libet Ipsorum continentur
acc.: Molt alt e molt excellent e podaros prjncep e senyor be sap la vostra senyoria que per lo beneuenturat passatge lo qual personalment e per lo senyor duch primogenit nostre … [ 28v] … ab les condjcions e capitols deuall jnsertats
text: Ço es que ells moguts per la gran naturalesa e faeltat que lo dit regne ells e lurs predecessos auos dit senyor e als vostres predecessor honor e axalçament dela vostra alta corona han … [ 46v] … e sju era que cage en penes de C. morabatins dor Narcisus primo [?]
intitulatio: Petrus dei gratia Rex Aragonum … et Cerjtanie
salutatio: dilectis et fidelibus … Salute et dillectione
text: Noueritis quod … [ 47] … juxta jpsorum capitulorum et responsionum continencjam pleniorem
datatio: Datum Jlerde xvja die octobris ano anatiuitate dominj Mo ccc lxxxo Narcisus primo [?] Rex Petrus
Record Status Created 2008-09-09
Updated 2012-01-28