Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10503
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date / Place promulgat Barcelona 1514
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9504
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1932 (BITECA manid 2337)
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.
Location in witness ff. 18-20v
Title(s) Gremi de garbelladors, Ordinacions del gremi, promulgat 1514
Incipit & Explicits rubr.: [ 18] Dimarts que comptauem xxviij del mes de noembre any Mil Sinc Cents y quatorze Los honorables Consellers y Consell ordinari dela Ciutat de Barchinona o la major part de aquells congregats e aiustats en lo apartament de xxx deles cases del consell dela dita ciutat a quj per lo honorable mossen franci oliuer conseller en nom seu y dels altres honorables Consellers companyons seus fou entre les altres coses proposat Lo ques segueix
text: Ç2o es que los prohomens o maiorals del offici dels garbelladors dela dita çiutat … [ 20v] … tota vegada que ben vist lurs sera a lur bona conaguda
Record Status Created 2007-05-28