Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10502
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date / Place promulgat Barcelona 1512
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9491
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1932 (BITECA manid 2337)
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.
Location in witness ff. 16v-18
Title(s) Gremi de garbelladors, Ordinacions del gremi, promulgat 1512
Incipit & Explicits rubr.: [ 16v] D2imarts que comptauem xxx del mes de deembre any Mil SincCents y dotze los honorables Consellers y Consell ordinari dela Ciutat de Barcinona o la maior part de aquells congregats enlo apartament de xxx dela casa del consell dela dita Ciutat faeren la ordinatio seguent
text: C2om per los honorables Consellers y prohomens dela Ciutat de Barcinona a x del mes de Noembre any Mil cccc Lxxxxvij sie entre les altres coses statuit … [ 18] … de nou ordenar tostemps que ben vist los sera a lur bona coneguda
Record Status Created 2007-05-28