Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10501
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date / Place promulgat Barcelona 1500
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9490
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1932 (BITECA manid 2337)
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.
Location in witness ff. 15-16v
Title(s) Gremi de garbelladors, Ordinacions del gremi, promulgat 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 15] O2rdinacions fetes per los honorables Consallers e Consell ordinari dela Ciutat de barchinona sobre lo ofici dels flaquers
text: D2iuendres a xxj del mes de Agost any Mil Sinchcents los honorables Consallers … [ 16v] … corregir esmenar en les dites coses tota vegada que vist los fets a llur bona coneguda
Record Status Created 2007-05-28