Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1049
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number Espagnol 8 | Altre esp. 8 | Antic Anc. fonds 8389 | Antic Regius 8389 | Antic Mazarin 472
Title of volume ORDINACIONS | DE LA CASA | DEL | REY D'ARAGO ( al llom, en la posició del teixell, gravat en lletres daurades)
Copied Francesc Vidal, 1461-10-12

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + II + 1-7 + i-[ccviiii] + II (la primera i les dues darreres guardes sóncontemporànies de la relligadura, les dues que precedeixen el text són de pergamí)
Collation 12 27 3-248 254/3 26-288 291
Page Layout 1 columnes (ff. 1-7 prel.)
2 columnes (text del volum)
21 línies (f. 2 i text a 1 columna)
31 línies (f. ii)
Size pàgina 362 × 266 mm (f. ii)
caixa 210 × 164 mm
columna 210 × 70 mm
Hand gòtica librària molt acurada
Pictorial elements Caplletres: als ff. 8r, 33v i 212v caplletres il·luminades, historiades o amb decoració vegetal elaborada; caplletres afiligranades
Orla al f. 8r magnífica orla amb dos escuts de dos pals vermells sobre fons or i caplletra amb miniatura que representa el rei assegut al tron
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Altres: foliació en vermell
Other features Justificació: a sanguina
Ús de la primera línia de la pauta: no
Pautat: línies de guia per als renglons
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: verticals descendents arrenglerats amb el marge exterior
Condition manuscrit magnífic, en molt bon estat; manca el f. clxxxiiii darrer del quadern 25è, que duria el reclam, tot i així el text sembla seguir bé. Les dues primeres guardes són modernes i les dues següents són antigues, ara es troben abans de la taula, però havien estat situades entre la taula i l'inici del text, com ho demostra la marca que han deixat les barres de l'escut, ara bé ocupen la situació actual al menys des de la darrera relligadura del volum
Binding havia tingut una relligadura en pell sobre fusta, del s. XVI, amb motius mossàrabs, de la qual resten les cobertes anterior i posterior enganxades al damunt d'una nova relligadura ¨del s. XVIII? en pell vermella amb daurats, filets als plans i motius geomètrics i vegetaals al llom, que té cinc nervis. Les antigues cobertes decorades amb motius mossaràbs disposaven d'una peça central quadrilobulada, tenien quatre bollons de metall als angles i un de més gros al centre dels plans
History of volume Adquirit 1668 d.
Previous owners (oldest first) Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, erudit (1580-10-01 - 1637-06-24) 1637
Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal 1661
Paris: Bibliothèque Royale 1668 (inv. Clément)
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. esp. 8 de la BNP. Ordinacions de Pere III (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 117
Descrit per: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 51 , n. segon grup
Descrit per: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 122-23 , n. 137
Catalogat a: Samaran et al. (1981), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 4.1. Bibliothèque Nationale, fonds latin (supplément), Nouvelles acquisitions latines, petits fonds divers 4, 1:265
Catalogat a: Samaran et al. (1968), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 6. Bourgogne, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest de la France 4:265
Tractat a: Bénédictins de Bouveret (1965-79), Colophons des manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle , n. 4426
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:83 i 300
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 14 , n. 52
Note sense anotacions de lectors
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 502
Location in volume ff. 1-7 prel. + ira-cxxiiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1 prel.] Taula del present libre deles ordinacions dela casa del senyor rey darago
índex: L7O prohemi institucio edicio e publicacio deles dites ordinacions en cartes .j. … sobre lo confessar dels dits officials e altres .ccviij.
rubr.: [ ira] Ordinacions fetes per lo molt alt Senyor en pere terc Rey darago sobre lo regiment de tots los affici als dela sua cort
intitulatio: N7OS EN PERE PER LA GRACIA DE DEU REY DARAGO DE VALENcia de Malloques [sic] … e de Cerdanya
intr.: A memoria eternal / e dreta dispensacio de regiment … [ iiva] … uolem esser obseruades. Data barchinone. Quinto decimo kalendas nouembris. Anno anatiuitate domini M.oCCC.o. quarto
tit.: Dels maiorsdomens [sic]
text: U3tilitat e ornament de nostra cort real … [ ccxxiiiiva] … ensemps ab lo capitol qui fara per loffici que tendra per nos. Aci acaba la quarta part del present libre
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3714
Location in volume ff. cxxvra-cxlira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvra] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep senyor en .P. terc [sic] rey darago dela manera com los reys darago se faran conszegrar / e ells mateixs se coronaran
intitulatio: N7Os en pere per la gracia de deu rey darago … e de Cerdanya
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer … [ cxlira] … denant lo rey e de portar lo tallador dela sua uianda / e de uentall en qual temps uulla que sia etc.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3715
Location in volume ff. cxlirb-cxlvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlirb] Ordinacio feta per lo dit senyor rey dela manera con les reynes darago se faran consegrar e los reys darago les coronaran
text: S6crit es en la scriptura … [ cxlvivb] … denant la reyna / e de portar lo tallador dela sua uianda e de uentall en qual uulla temps que sia
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7976
Location in volume ff. cxlra-cxliiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5484
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació sobre l'ofici de l'atgutzir
Language català
Date promulgat 1387 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlra] Algutzir
text: L4a principal uirtut perque los priceps regnen … [ cxlviiira] … ni carcellatge ni ferrar ni desferrar
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7977
Location in volume ff. cxlviiirb-clviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4786
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació sobre l'ofici de conestable
Language català
Date promulgat 1387 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviiirb] Ordinacio feta per lo senyor rey per loffici de conestable
text: N4ecessariament se pertany pensar e prouehir ala reyal magestat … [ clviiirb] … de totes les besties quis desfacen enla ost per uendre
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 64
Location in volume ff. clviiiva-[ccix]ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1037
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Afegiments a les ordinacions de Pere III sobre el regiment de la cort
Language català
Date promulgat 1461-12-10
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ clviiiva] N6Os en pere per la gracia de deu rey darago de ualencia de malorques de cerdenya e de corcega … e de cerdanya
intr.: Volent que profitosa cosa honesta … [ clviiivb] … sens atorgament nostre o de succehidor
tit.: [ clxira] Offici de maiordom
text: A4o [sic] declarat no es atrobat neguns temps … [ ccxviiira] … que damunt es dit e le secriua deracio apres
colofó: Si uis scire nomen scriptoris Franciscus uocatur cognomen uero uitalis dicitur Decima secunda mensis octubris Anno anatiuitate domini MoCCCCo Sexagessimo Primo perfecit [ n]
Note es tracta de les Addicions emanades del rei Pere i dels seus successors, Joan I, Martí I i Ferran I
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-02-07