Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10498
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date / Place promulgat Barcelona 1483
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 9487
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1932 (BITECA manid 2337)
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.
Location in witness ff. 8v-10v
Title(s) Gremi de garbelladors, Ordinacions del gremi, promulgat 1483
Incipit & Explicits rubr.: [ 8v] Disapte a ij del mes de Agost any Mil cccc Lxxxviij Los honorables consellers e consell ordinari de xxxij dela present Ciutat de Barchinona en lo verger dela casa del consell dela dita ciutat faheren e statuhiren les ordinacions seguents
text: C2om en lo passat per metre en degut orde e repos lo offici dels garbelladors dela present ciutat … [ 10v] … del acusador e laltre restant terça part dels murs e valls dela dita ciutat
ID no. of Witness 2 cnum 9486
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1932 (BITECA manid 2337)
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.
Location in witness ff. 7-8v
Title(s) Gremi de garbelladors, Ordinacions del gremi, promulgat 1483
Incipit & Explicits rubr.: [ 7] A iiij de Abril del any Mil cccc Lxiiij foren fetes les ordinacions seguents perla ciutat de Barchinona
text: A4ra hoiats tot hom generalment per manament … [ 8v] … Retenen se empero los dits consellers e prohomens poder de Jnterpretar corregir e smenar
Record Status Created 2007-05-28