Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10495
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date / Place promulgat Barcelona 1461
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9484
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1932 (BITECA manid 2337)
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.
Location in witness f. 6r-v
Title(s) Gremi de garbelladors, Ordinacions del gremi, promulgat 1461
Incipit & Explicits rubr.: [ 6] A x de Noembre del any Mil ccccLxj entre les altres ordinations fetes perlos consellers e concell dela ciutat de barchinona es la ordinatio seguent
intr.: A3ra hoiats tot hom generalment per manament den Joan barus mercader administrador deles places del blat e del vi … Ordenaren los honorables consellers (…) per vtilitat de la cosa publica de aquella
text: Que daqui auant tot garbellador o altra qualseuol persona qui garbellara forments … [ 6v] … feta empero perla dita ciutat e no en altra manera
Record Status Created 2007-05-28