Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10494
Authors Gremi de garbelladors
Titles Ordinacions del gremi
Date / Place promulgat Barcelona 1445
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Barcelona
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9483
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 1932 (BITECA manid 2337)
Copied Barcelona: para Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca.
Location in witness 1-5v
Title(s) Gremi de garbelladors, Ordinacions del gremi, promulgat 1445
Incipit & Explicits intr.: [ 1] A3ra hoiats tot hom generalment de part del honorable mossen Bernat desplugues … e per repos del offici dels garbeladors dels blats dela dita Ciutat
text: que de present per los dits Garbeladors o per la maior part de aquells sieu elegits quatre … [ 5v] … tot ço qui en les dites coses sera scur o dubtos tota vegada quels sera ben vist fehedor
procl.: C2on feta la present crida per en bernat cadireta corredor publich … diluns a xxiij dies del mes dagost del Any dela natiujtat de nostre Senyor Mil Quatrecens Quaranta Sinch
Record Status Created 2007-05-28
Updated 2007-05-28