Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10481
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ubi est qui natus est rex Judeorum”
Sermó sobre l'adoració dels Reis
Date / Place pronunciat 1419 ad quem
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2441
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 18-21 ff. xxxiv-xxxiiir ff. viiv-viiijr
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ubi est qui natus est rex Judeorum”, pronunciat 1419 ad quem
Incipit & Explicits tema: [ 18] Vbi est qui natus est rex iudeorum Mt. iij.o et in euangelio presentis | solemnitate
intr.: La gloriosa verge maria propriament es a stella comparada car axi | con la stella es molt gran en lo cel hoc maior segons djuen | los astrolecs que tota la terra … doncs que aquesta stela de lum de gracia uulla nos illumjnar tots | ensemps vullam la deuotament saludar dient Aue. Maria
text: Vbi est qui natus est rex etc. scribitur .ui. .s.a [uerbi sententia?] lo thema proposat es | vna interogacio e demanda que feren los treys [sic] de orient a herodes | e als rabins dela ley … [ 21] … Aquesta adoracio | auia ia prophetada dauid in psalmus. Adorabunt eum omnes reges omnes | gentes serment ei Cui est honor et gloria inseculorum seculam amen
Associated Texts Inclou un text que fou considerat per Bohigas com una obra independent texid 2677 Desconegut, Perquè els Reis d'Orient vingueren en Jerusalem, escrit 1500 ad quem
References Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 87
Catalogat a: Albanès (1886), Catalogue des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France 15:309
Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 19-20 (ed. parcial)
Note Al marge inferior de la p. 20 hi ha cinc línies en lletra maldestra i posterior que ha copiat un passatge de Mt 2,6: "O tu betlem tera de Judea. en neguna manera tu no seras | menor entrelos prie seps de l linage de Judea. soes no | seras vjuda nj meys presada entre les altres cor de | tu exira lo duc lo gouernador qi gouer nara qi salua|ra lo meu poble de israhel."
Record Status Created 2007-05-17