Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1047
Authors Desconegut
Titles Bestiari
Spill d'exemples de naturaleses d'alguns animals
Incipit & Explicits text: Cert és que totes les coses que los hòmens d'aquest món saben … ell se posà en obediència e de santa mare Sglésia Roama e de sos sants regidós, com a fill hobedient
Date / Place escrit 1350 - 1400 (J. Riera)
Language català
toscà (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts versió de texid 2128 Desconegut, Bestiario toscano, escrit 1301 [?] - 1475 [?]
texid 1401 Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.3.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.3.1
Editat a: Panunzio (1963-64), Bestiaris 2:5-113
Tractat en: Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya”
Subject BESTIARIS
ZOOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 507
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 87 (BITECA manid 1354)
Copied 1501 [?] - 1550 [?] (ed. Panunzio, I, p. 21)
1476 [?] - 1500 [?] (catàleg)
Location in witness ff. 1-84
Title(s) Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), escrit 1350 - 1400
Libre Apellat Spill Dexemples de naturaleses de alguns Animals, 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Libre Apellat Spill Dexemples de naturaleses de alguns Animals concordats ab moltes Sentencies dela Sagrada Scriptura ab molt gentill estill … fet per vn R[evere]nt frare del orde de Sant fransesch dels Claustrals lo qual per avitar vana gloria E per humilitat no pose son nom es libre Entiquisim laus deo
índex: [ 2] La taula primo lo proemi fo 1 […] … De lo perdiu .82
prol.: [ 3] Proemi. Cert es que totes les coses per los homens daquest mon saben es per dues rahons … [ 7] … a la la lahor de nostre senyor deu e dela sua beneyta mare e a vtilitat del humanal linatge
acc.: Primo. Dela formiga
text: La formiga es vn petit verme del qual los homens poden pendre verdader exemple … [ 83v] … siam remuts del poder del diable. amen. Laus deo
colofó: Aquest petit libret ses copiat de un altra libre dela matexa lenga catalana e vist lo libre y parer es te per cert que auia al manch cc anys quera escrit segons los vocables tant escus e lo paper tant gros e scrit ab letres y vocables tant estranys dels quals … [ 84] … sen an leuats e declarat mols segons se pot veure lo qual libre Es estat fet per un frare de sant fransesc lo qual per no perquerir vana gloria no volch posar son nom e si per cas hauia defalit en niguna cosa ell se posa en obedientia e de santa mare Esglesia Romana e de sos sants regidos com a fill hobedient
epíleg: Aquest petit libret ses copiat de un altre libre de la matexa lengo catalana … ell se posa en obedientia e de santa mare Sglesia Romana e de sos sants regidos, com a fill hobedient
References Panunzio (1963-64), Bestiaris 2:5-113
Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-27