Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10474
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4815
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1372 - 1373
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 77v-92
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 77v] Capitols que mossen en Berenguer de beylla aporta assi en Mallorques com hic vench axi com a Refformador
intr.: E2n nom de deu sia e dela verge madona santa maria Con per los comptes dels Jurats … en la forma ques segueix Ja. prothonotarius
tit.: Capitol que los Jurats con vendran les Jmposicions que los compradors donen bonas seguretats
dispositio: Primerament com les messions e despeses dela dita vniuersitat se hage affer … [ 92] … encare que sia contra les ordinacions demunt dites Rex Petrus
datatio: Predicta siquidem capitula dictas ordinaciones continencia fuerunt expedita jn Ciuitate barchinone … die Mercurij xxij. decembris anno a natiuitate domini Mo CCCo lxxo secundo
Note conté 45 capítols numerats a llapis al marge
Record Status Created 2008-09-04
Updated 2012-01-28