Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10470
Authors Desconegut [?]
Titles Sermó sobre “Deinde venit dyabolus ut tollat verbum de corde”
Sermo dominica in sexagesima
Date / Place pronunciat 1410 [?] - 1420 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7658
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 112-128 ff. livv-lxiiv
Title(s) Desconegut, Sermó sobre “Deinde venit dyabolus ut tollat verbum de corde”, pronunciat 1410 [?] - 1420 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 112] Dominjca jn sexagesima
tema: D4Einde venit dyabolus ut tollat | verbum de corde Luc. viijo capitulo
text: Les paraules per mj proposades en lo comen|sament del sermo son paraules del glorios euangelista | sant luch lentenjment deles quals es aquest / ve | lo diable etrau la paraula de deu del cor del hom | e met hi peccat e maluestat … [ 128] … Aquell quj perseuerara tot lo temps dela sua vida en santes e virtuoses obres aquest ay|tal sera sant enla gloria de paradis.
Note A les pp. 129-134 es copia un sermó en llatí sobre “Ecce mulier Cananea a finibus illis egressa” Mt 15,22 [Sermo in secunda dominica quadragesima (Homilies d’Organya, homilia 10 veg. Org. VI)].
Record Status Created 2007-05-15
Updated 2007-05-17