Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1046
Authors Desconegut
Titles Los set gotxs recomptarem
Incipit & Explicits text: Los set gotxs recomptarem … vullats nos ho empetrar
Date / Place escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 7^ 7^ 7^ 7^ 7^ 7^ 9ï 9ï: abababcc
References (most recent first) Editat a: Spaggiari (2008), “Los set gotxs recomptarem [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 74-76 , n. 55
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 86 , n. 0.77 (81:1)
Editat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 276-80 , n. vii (ed. ref.)
Tractat en: Aramon i Serra (1964), “Els cants en vulgar del Llibre Vermell de Montserrat (Assaig d'edició crítica)”, Analecta Montserratensia 41-44 , n. 1
Tractat en: Baraut (1955), “Textos homilètics i devots del Llibre Vermell de Montserrat”, Analecta Sacra Tarraconensia 18-19
Tractat en: Baldelló (1955), “Los “Goigs de la mare de Déu””, Analecta Sacra Tarraconensia 186
Tractat en: Pagès (1936), “La dansa provençale et les goigs en Catalogne”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 210-12
Editat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 259 (ed. parcial)
Tractat en: Suñol (1917), “Els cants dels romeus”, Analecta Montserratensia 14
Tractat en: Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 201-202
Note Parramon assenyala que la reconstrucció mètrica és hipotètica: “manquen 2 versos a I i tota la cobla II. S'han perdut o alterat quasi totes les rimes del presumpte esquema apuntat”
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 73
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 1 (BITECA manid 1057)
Copied 1301 - 1500
Location in witness ff. 23v-24
Title(s) Desconegut, Los set gotxs recomptarem, escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 23v] Ballada dels goyts de nostre dona en uulgar cathallan. aball redon
text: L6os set gotxs recomptarem | et deuota ment cantant | humilment saludarem | la dolça uerge maria … [ 24] … que peccats foragitem | de nostranima mesquina | E uos dolçe uerge pia | uuyllats nos ho empetrar
Poetic Form balada
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 2, 7 x 6
References Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 276-9
Albareda (1917), “Textos catalans del Llibre Vermell”, Analecta Montserratensia 201-2
Note els versos cinquè i sisè, que constitueixen el refrany en llatí, no es tornen a transcriure en tota la composició. El text va acompanyat de notació musical
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02