Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1046
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number L.II.18
Copied Barcelona: 1429-08-01

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 269 (= i-cclxxiii)
Collation 122 212 310 4-612 721 8-1012 11-1211 1316 14-1512 1616 17-2112
Size pàgina 292 × 215 mm
caixa 190 × 110 mm
Hand gòtica del primer terç del s. XV, molt clara
Watermark carro de dues rodes (al cos del volum) (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439)
Pictorial elements Caplletres: alternant blau i vermell amb decoració a ploma
Rúbriques en vermell
Tocs de color majúscules safranades
Other features Justificació: a mina de plom
Pautat: línia suplementària per a emmarcar les inicials de vers
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: es veuen perforacions rodones petites assenyalant els límits de les línies de guia verticals, molt a prop dels talls
Reclams: en posició horitzontal, centrats al marge inferior del foli
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques
Condition volum foliat amb xifres romanes (i-cclxxiii); manquen els ff. 10 i 80 i el 138 està fora del seu lloc, entre els ff. 199-200; la numeració repeteix els ff. 55 i 240 i deixa sense foliar un entre els 151-152 i un altre entre els 217-218; el f. 90 és en blanc. En excel·lent estat de conservació
Binding del monestir, pell sobre fusta del s. XVIII
Previous owners (oldest first) Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 24-II 1645 ad quem
References (most recent first) Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Facsímil: Fotocòpia dels folis 18, 10, 25 i 268v del manuscrit de la Divina Comèdia de Dante de la Biblioteca de El Escorial (1998)
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Alighieri et al. (1974-88), Divina comèdia. Versió catalana d'Andreu Febrer 1:38-42 esp.
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 45-6 , n. 89
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 4:1489
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 60
Location in volume ff. 1-269v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1033
Dante Alighieri. En lo mig del camí de nostra vida
Language català
Date traduït 1423-09-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] C4omença la comedia de dant allighieri de florença en la qual tracta dela pena e punicio dels vicis e de la purgacio e penitencia daquells e dels merits e premjs de virtut traslatada per Nandreu ffabrer algutzir del molt alt princep e uictorios senyor lo Rey don alfonso Rey darago de rims uulgars toscans en Rims vulgars Cathalans
rubr.: Capitol primer de la primera part daquest libre appellada jnfern en la qual lactor fa proemj atot lo tractat daquest libre
text: E3n lo mig del cami de nostra vida | Me retrobe per una selua escura … [ 269v] … si com roda / quj egualment es mossa | Lamor quj mou lo sol e les estelles
colofó: Explicit tercius liber paradisi Comedie dantis alicherij Poete de fflorencia translatatus et scriptus manu propria ab andrea ffebroarij Algutzirio dominj Alfonsi dei gracia Regis aragoum de rittimis seu uersibus vulgaribus cathalanos gracias altissimo deo et gloriose matri sue virginj Marie | Completum fuit prima die mensis augusti anno a natiuitate dominj Mo cccco xxviiijo in Ciuitate nobili Barchinone Amen … Completum fuit prima die mensis augusti anno a natiuitate dominj M.o.CCCC.oXXviiij.o inCiuitate nobili Barchinone. Amen
Condition incomplet
Note en relació al text italià transcrit a l'edició d'Anna Maria Gallina, manquen els vv. 43-96 del cant IV i els vv. 67-120 del cant XXXI de l'Infern, a causa de la pèrdua de dos folis. De més a més, el copista del manuscrit no ha transcrit els vv. 40 del cant XXI de l'Infern i els vv. 32-34 del cant XVI del Purgatori. Per altra banda, els vv. 58-111 del cant XVIII del Purgatori es troben interpolats a l'endemig del cant VII del Paradís, a causa d'un foli descompaginat
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24