Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10469
Authors Vicent Ferrer [?]
Desconegut [?]
Titles Sermó sobre “Non pro te sanctum omnibus aliis lex”
Sermó del dia de la Purificació de la Verge
Date / Place pronunciat 1410 [?] - 1419 ad quem
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7659
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 135-144 ff. lxvi-lxxv
Title(s) Vicent Ferrer… Sermó sobre “Non pro te sanctum omnibus aliis lex”, pronunciat 1410 [?] - 1419 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 135] Sermo jn die purifficacionis beate Marie
tema: N4on pro te sed pro omnjbus alijs haec lex | ponta est. Ester xxo co. [Est 5.2i]
text: Aquestes paraules que yo he preses e comensades denant | la vostra Reuerencia proposades foren dites per lo Rey As|uer ala Regina Ester // On legim que com lo | Rey assuer … [ 144] … per lo qual lum es signjficada la diujnjtat | de jhesu Christ lo qual nos do la sua gracia de ssa | e della la sua gloria Quam nobis concedat ipse | dei filius quj est in secula benedictus Amen
Record Status Created 2007-05-15
Updated 2011-09-20