Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10469
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 38v-39v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 38v] Capitols fets entre los Jurats de Mallorques e los Sindichs de fora sobre la obre del mur de vall de Alcudia
intr.: [N2]ouerint vniuersi Quod Cum jnter venerabiles Arnaldum de santa cilia militem … [ 39] … Tenor autem dictorum capitulorum talis est
acc.: Capitols tractats entre los Jurats dela Ciutat de vna part e los Sindichs dels prohomens de fora dela altre sobre la obre acabar dela vila de Alcudia
dispositio: Primerament que los Jurats de Mallorques per nom dela Ciutat hagen affer acabar la dita obre alurs propries messions … ales franqueses priuilegis e dret los quals haian la vna o laltre deles parts dessusdites
datatio: Acta fuerunt haec Jn Ciuitate Maiorice die et anno predictis et presentibus testibus subscriptis
certificació: [ 39v] Sig num mei Petri venrelli auctem Regia notari publici … Qui hoc scribi feci et clausi
Note segueixen documents en llatí fins al f.42v
Record Status Created 2008-09-04
Updated 2012-01-28