Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10468
Authors Desconegut
Titles Salms penitencials
Date / Place traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Language català
llatí
llatí (orig.)
Text Type: Vers
Associated Persons Traductor: Desconegut
Note exclòs del treball de Mahiques per considerar-lo prosa rimada.
Subject BÍBLIA: V. T. SALMS
BÍBLIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8730
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 46v-47v
Title(s) Desconegut, Salms penitencials (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits text: [ 46v] En lo meu gemech yo lavare lo meu lit. Jn meu gemich lavabo meum lectum … [ 47v] … en asi sia
Associated MSS/editions manid 2320 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4799. 1351 [?] - 1450 [?]. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Note sembla còpia del mateix ms. Vaticà que el tractat anterior, i si així fos ocuparia des del f. 214 al 231 com a mínim del ms. original. La traducció, de vegades convertida en comentari molt breu, comença amb el Salm 6.6
ID no. of Witness 2 cnum 9476
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 214-228
Title(s) Desconegut, Salms penitencials (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits text: [ 214] In meo bemjtu - en lo meu gemech … [ 228] … amen - anasin sia
Note textos llatí i català disposats en dues columnes
Record Status Created 2007-05-15
Updated 2013-05-31