Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10468
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5464
Casa dels Jurats. Lletres i ordinacions sobre el sindicat de fora
Language català
Date promulgat 1358-08-26
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 36-38v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 36] Letres per les quals se mostre quels Jurats de Mallorques deuen e han acustumat de requerir alurs consells dels prohomens de fora dos de cascuna parroquia jncerts e no nomenats
salutatio: De nos Jurats e prohomens de Mallorques Als amats tots e sengles Jurats e prohomens deles parroquias de fora … Saluts e dilectio
dispositio: com per alguns affers molt cuytoses per letres les quals are nouellament hauem reebudes del Senyor Rey nos haiam ordonat de tenir ple consell … [ 38v] … o dalurs bens puschan hauer e aconseguir la dita pena: e asso no mudets
datatio: Datum Maiorice xxvj. die Augusti anno anatiuitate domini Mo CCCo .lo. viijo. videt bn.
Note són diverses “letres”
Record Status Created 2008-09-04
Updated 2012-01-28