Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10467
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4744
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació sobre els drets i privilegis dels batlles de fora
Language català
Date promulgat 1358-02-21
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 32-33
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 32] Comissio per lo senyor Rey feta al noble en Gilabert de sentelles que puxin prouehir quels batles defora posen en totes coses decrets e que cap deguaytes no sien tremeses deffora
intitulatio: Petrus dei gracia Rex Aragonum … [ 32v] … e Ceritanie
salutatio: Nobili et dilecto consiliario nostro Gilaberto de Sintillis Salute et dilectio
intr.: per parte preborum hominum parrochiarum Regni Maiorice … quorum tenoris sic se hauent
dispositio: Jtem placia ala Reyal magestat de dar poder als batles Reyals deles dites parroquies … lj sia tingut de pagar sino so que deuria dar a un saig
concl.: Nos vero volentes per vos de cuius fide et approbata legalitate … [ 33] … Comittius plenarie cum presenti
datatio: Datum Valencie vicesima prima die ffebroarij anno a natiuitate domini Millesimo CCCo Quinquagesimo octauo
Note segueix en llatí fins al f. 36
Record Status Created 2008-09-04
Updated 2012-01-28